Pamiętasz, była jesień...

Pamiętasz, była jesień...

Pamiętasz, była jesień... - Pamiętasz, była jesień...
Młodzieżowy Dom Kultury w Elblągu serdecznie zaprasza 13 listopada o godz. 18.00 na koncert Pamiętasz, była jesień...
Zespół DeJ przeniesie nas w przedwojenny nastrój kawiarń i kabaretów z muzyką Jerzego Petersburskiego. Usłyszymy także muzykę francuską tego samego czasu. Opiekę muzyczną nad tym wydarzeniem sprawuje Ryszard Skotnicki. Spotkanie odbędzie się w MDK przy ul. Warszawskiej 51. Zapraszamy!