Studium Praktyk Teatralnych i Festiwal Sztuki Czytania

Studium Praktyk Teatralnych i Festiwal Sztuki Czytania, to dwie inicjatywy Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Dobrym Mieście, do udziału w których organizatorzy zapraszają także elblążan.

Studium Praktyk Teatralnych

Towarzystwo Kultury Teatralnej Warmii i Mazur i Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dobrym Mieście zapraszają wszystkich chętnych do poznania tajników sztuki reżyserii, do zdobywania umiejętności pracy z aktorem-amatorem i zespołem teatralnym. Realizujemy od listopada 2015 roku do maja 2016 roku, w cyklu zajęć dwie soboty  w miesiącu projekt:
 
- „Studium Praktyk Teatralnych – warsztat reżysera” - autorski cykl rocznego doskonalenia zawodowego dla animatorów kultury, nauczycieli, studentów. Studium przygotowuje do pracy z zespołami teatralnymi, recytatorami oraz do realizacji spektakli, inscenizacji zajęć lekcyjnych, działań parateatralnych. Program obejmuje zajęcia praktyczne z reżyserii, scenografii, metodyki pracy z zespołem, interpretacji prozy i wiersza, mowy scenicznej, doboru repertuaru, kultury żywego słowa. Zajęcia prowadzone przez profesjonalistów odbywać się będą w Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Dobrym Mieście, ul. Górna 1a w następujących terminach:                                                                         
 
28 listopada 2015, 12 grudnia 2015,  9, 23 stycznia 2016, 6, 20 lutego 2915,  5, 19 marca 2016,   16, 30 kwietnia 2016,  14, 15 maja 2016 roku.
 
Informacje i zapisy: Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dobrym Mieście, ul. Górna 1A, 11-040 Dobre Miasto, tel. 89 6161591, www.ckbdobremiasto.pl

 

Festiwal Sztuki Czytania - 26 - 28 listopada 2015

Centrum Kulturalno - Biblioteczne w Dobrym Mieście i Towarzystwo Kultury Teatralnej Warmii i Mazur zapraszają do udziału w  oryginalnym projekcie promującym kulturę żywego słowa – II Festiwalu Sztuki Czytania. Teatr, literatura, czytelnictwo stanowią wspaniałą i naturalną możliwość porozmawiania na poziomie problemowym, ideowym, estetycznym. To wyzwanie  artystyczno - edukacyjne, które staje się ważnym wydarzeniem na mapie kulturalnej województwa warmińsko - mazurskiego. Druga edycja, jedynego takiego festiwalu w Polsce odbędzie się w terminie 26 – 28 listopada 2015 roku w Dobrym Mieście.          
 
Festiwal Sztuki Czytania to realizacja idei propagowania kultury języka polskiego jako naczelnej wartości dziedzictwa kulturowego i tożsamości narodowej. Czytelnictwo, kreatywność, artystyczna interpretacja tekstów literackich to główne atrybuty spotkania miłośników literatury. Ogłoszony konkurs na najlepszą interpretację czytanych utworów poetyckich, prozatorskich, scen z dramatów jest adresowany do dzieci, młodzieży i dorosłych z Warmii i Mazur. Różne konwencje teatralnej wizji czytania literatury oceni profesjonalne jury. Podczas pierwszego dnia Festiwalu odbędą się eliminacje w kategorii teatru czytanego przez dzieci i młodzież. Po południu naszym gościem będzie wybitna aktorka Joanna Szczepkowska autorka książki „Wygrasz jak przegrasz”. W piątkowe południe odbędzie się autorskie spotkanie  z Wojciechem Kujawskim autorem książek m.in.: „Pasłęka. Szlak wodny”, „Krutynia. Szlak wodny”, „Niegocin. Szlak  wodny”. Wieczorem w audycji na żywo Radia Olsztyn Ewa Zdrojkowska – dziennikarka olsztyńskiego radia będzie rozmawiała z Wojciechem Bonowiczem – poetą, publicystą, dziennikarzem, autorem głośnej biografii ks. Józefa Tischnera. W ostatnim dniu Festiwalu odbędzie się przegląd teatru czytanego przez dorosłych. Finałem Festiwalu będzie Premiera w Teatrze przy stoliku jednoaktówek  Antoniego Czechowa – „Oświadczyny” i „Niedźwiedź” w wykonaniu olsztyńskich aktorów.
 
Festiwalowi towarzyszyć będą:

- „Zdmuchnąć kurz…” - wystawa fotografii starodruków i książek z XIX wieku oraz czasopism, planów z przełomu XIX/XX wieku  po pracach konserwatorsko-restauratorskich
 
-  Książka z drugiej ręki – kiermasz

-  Nowości wydawnicze - stoisko dobrej ksiązki

Informacje i kontakt: www.ckbdobremiasto.pl, tel.89 6161591, adres: Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dobrym Mieście, ul. Górna 1A, 11-040 Dobre Miasto

Dokumenty do pobrania:

regulamin
karta uczestnika