Formy w mniejszej skali

forma przestrzenna

forma przestrzenna - forma przestrzenna
Ratusz Staromiejski zaprasza do swojej sali wystawowej na ekspozycję trzech modeli form przestrzennych I Biennale.
Miniatury prezentują odtworzone z przestrzeni miejskiej rzeźby artystów: Artura Brunsza, Henryka Stażewskiego i Jerzego Lengiewicza.

 

Forma Artura Brunsza, powstała podczas I Biennale Form Przestrzennych w 1965, jest jednym z elementów całego zbioru dzieł znajdujących się przy Alei Tysiąclecia. W skład kompletu przestrzennej kompozycji wchodzą także rzeźby: J. Woźniaka, K. Sosnowskiego, G. Kwiatkowskiego oraz M. Bogusza. Miniatura znajdująca się w Ratuszu Staromiejskim została, podobnie jak oryginał, wykonana ze stali. Jej wysokość wynosi 0,5 m.

Rzeźba Henryka Stażewskiego powstała w 1965 roku jest swoistym dokumentem badań nad reliefem twórczości artysty. Na tle wygiętej w łuk ściany, twórca umieścił na prętach asteroidalne kwadraty o wklęsłych bokach (cienkie płytki). Tworzony przez nie układ daje wrażenie zimnego, matematycznego porządku. Forma umieszczona w przestrzeni miejskiej, przy południowym oświetleniu tworzy zaskakujące efekty świetlne. Zaprezentowana w Ratuszu Staromiejskim miniatura została ze wykonana stali i posiada wysokość 1,2 m.

Forma Przestrzenna Jerzego Lengiewicza jest jedną z największych form zrealizowanych podczas I Bienanale. W tej realizacji autor posłużył się gotowymi elementami, tj. częściami cystern, zestawiając je w monumentalną całość. Artysta tworząc dzieło opierał się na koncepcji nawiązującej do postaci Don Kichota. W ostateczności jednak zmienił swoją wizję i stworzył formę abstrakcyjną.
Wysokość modelu ze stali, który znajduje się w Rauszu Staromiejskim wynosi 1,5 m.

 

Wystawa Modeli Form Przestrzennych I Biennale powstała z inicjatywy Departamentu Organizacyjnego – Referatu Obsługi Urzędu w Ratuszu Staromiejskim, a została zorganizowana w ramach obchodów jubileuszu 50-lecia I Biennale Form Przestrzennych.

Ekspozycję w Ratuszu Staromiejskim (ul. Stary Rynek 25) można oglądać od 23 lipca do 14 sierpnia br. Wejście jest bezpłatne.