Pomagają konserwować zabytkowy księgozbiór

Biblioteka Elbląska

W okresie wakacyjnym ani na chwilę nie zwalniają prace nad konserwacją zabytkowego księgozbioru Biblioteki Elbląskiej im. C. Norwida, wprost przeciwnie  –  od kilku lat, właśnie w tym czasie w jego renowacji pomagają praktykanci z Zakładu Konserwacji Papieru i Skóry UMK w Toruniu. Studenci uczestniczą w drugim etapie projektu ministerialnego „Konserwacja zachowawcza zbioru starych druków z XVIII w. - kontynuacja.”

 

W pracach nad konserwacją XVIII-wiecznego zabytkowego księgozbioru, oprócz absolwentów i studentów z Zakładu Konserwacji Papieru i Skóry UMK w Toruniu, uczestniczą również osoby specjalnie przeszkolone do prac pomocniczych oraz dwie wolontariuszki. W drugim etapie projektu, konserwacji zostanie poddanych 2557 książek, co w sumie (razem ze starymi drukami poddanymi konserwacji w roku ubiegłym), daje 5097 odnowionych książek. Dzięki trwającym intensywnym pracom jeszcze w tym roku całkowicie zakończymy konserwację wszystkich starych druków, jakie znajdują się w naszych zbiorach (czyli książek wydanych od XV do końca XVIII wieku). Jeśli jesteście ciekawi, jak przebiegają prace nad projektem i jak wygląda praca konserwatora – zapraszamy do regularnego śledzenia bloga prowadzonego przez nasze konserwatorki: http://pracownia-konserwacji.blogspot.com/

Dwuletni projekt „Konserwacja zachowawcza zbioru starych druków z XVIII w. – kontynuacja” dofinansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.