Ośmiu wspaniałych - zobacz kto otrzymał nagrodę

 Ośmiu wspaniałych - zobacz kto otrzymał nagrodę

Ośmiu wspaniałych - zobacz kto otrzymał nagrodę - Ośmiu wspaniałych - zobacz kto otrzymał nagrodę
Wczoraj w Ratuszu Staromiejskim odbyła się gala konkursu "8 Wspaniałych". Celem konkursu jest promowanie młodzieży, która pracuje społecznie na rzecz innych ludzi: ciężko chorych, cierpiących i niepełnosprawnych. Zgodnie z nazwą uhonorowano ośmiu młodych elblążan odznaczających się wyjątkową wrażliwością na drugiego człowieka, odpowiedzialnością za siebie i swoje działania, aktywnością w podejmowaniu służby na rzecz społeczeństwa i środowiska. Poniżej prezentujemy krótkie sylwetki i dotychczasowe osiągnięcia wszystkich nagrodzonych.

Jury konkursu bierze pod uwagę takie formy działalności, jak: działalność wolontarystyczna na rzecz społeczeństwa i środowiska lokalnego, zachęcanie rówieśników do udziału w akcjach prospołecznych, podejmowanie działań przeciw przemocy i agresji w szkole, aktywna postawa w przeciwdziałaniu uzależnieniom wśród młodzieży. Kandydaci oceniani byli też za konsekwencję w realizacji podjętych prac, zaangażowanie i wysiłek w osiągnięciu celu, pozytywny efekt społeczny, wzorotwórczy charakter działań, wytrwałość w pokonywaniu trudności, motywy działania i wytrwałość (minimum rok pracy wolontarystycznej).

Podczas gali wręczali Grażyna Kluge wicewojewoda warmińsko-mazurska, Bogusław Milusz wiceprezydent Elbląga oraz Marek Pruszak wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu.

Gratuluję laureatom i tym, którzy zainspirowali ich do takiego działania, rodzicom i szkołom. Wasza postawa zasługuje na rozgłos - mówił wiceprezydent Milusz

Poznajmy laureatów:

Animucka Maria - uczennica klasy drugiej Zespołu Szkół Technicznych w Elblągu
Z zaangażowaniem włącza się w działalność Szkolnego Koła Wolontariatu, pomaga w realizacji zadań, koordynuje akcje. Odbyła czterdziestogodzinny staż w hospicjum, który pozwolił jej zdobyć doświadczenie w pracy z ludźmi przewlekle chorymi. Maria angażuje się w liczne akcje i przedsięwzięcia organizowane na rzecz innych: akcja „Szlachetna paczka” , zbiórka artykułów spożywczych, WOŚP, organizacja balu karnawałowego dla dzieci i młodzieży OREW, akcja Sprzątanie Świata. Jako wolontariusz, a także uczennica klasy mundurowej, pełni służbę porządkowo- informacyjną podczas miejskich imprez.

Sebastian Jurkowski - uczeń klasy drugiej  Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Elblągu
Od  kilku lat  prowadzi zajęcia doskonalenia obsługi komputera dla słuchaczy  Uniwersytetu Trzeciego Wieku, nauczając oraz tworząc pomoce naukowe w postaci poradników i prezentacji. Jest najaktywniejszym wolontariuszem  w szkole, który rekrutuje i  przyucza nowych wolontariuszy. Administruje cyfrowe media wolontariatu w szkole. Promuje akcję wsparcia chorych na białaczkę. Nawet  w wakacje poświęca swój wolny czas na prace społeczne.  Wspiera Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. Kieruje stroną informacyjną dotyczącą pomocy dla zwierząt, wirtualnymi adopcjami. Jest laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Barwy Wolontariatu.

Kłosiewicz Żaneta - uczennica drugiej klasy IV Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu
Uczestniczy w akcjach organizowanych na terenie szkoły i miasta: akcji UNiCEF „Wszystkie kolory świata”, „Walentynki dla Łukasza”, spotkaniach w Domu Pomocy Społecznej, zbiórkach na rzecz schroniska dla zwierząt, zbiórkach odzieży i żywności.  Pomaga uczniom niepełnosprawnym z klas integracyjnych. Uczestnicz  w szkoleniach i warsztatach dla wolontariuszy pracujących z osobami niepełnosprawnymi, szkoleniach z pierwszej pomocy. Zdobytą wiedzę wykorzystuje w pracy z drużyną harcerską oraz w czasie organizacji imprez miejskich. Odkąd pomaga innym czuje się lepszym człowiekiem

Kołodziejski Mateusz - uczeń czwartej  klasy Zespołu Szkół Mechanicznych w Elblągu
Mateusz od siedmiu lat prowadzi działalność wolontarystyczną.   Współpracuje z Bankiem Żywności w Elblągu, bierze udział w akcji „Pomagamy potrzebującym- pomóż nam pomagać”. Od 2012r. pracuje w projekcie „Szlachetna paczka”, najpierw jako wolontariusz wspomagający, w roku ubiegłym pełnił funkcję lidera rejonu. Zorganizował  w szkole zbiórkę pieniędzy na spełnienie marzeń chorego chłopca o wyjeździe do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Brał udział w WOSP, a także w zbiórce organizowanej dla Ukrainy.

Lichocki Piotr - uczeń trzeciej klasy Gimnazjum nr 2 w Elblągu
W ramach pracy w kole wolontariatu w szkole uczestniczył w wielu akcjach i przedsięwzięciach: zbiórki żywności, świąteczne paczki Caritas, imprezy szkolne i klasowe „Dzień kobiet”, wigilia szkolna. W ubiegłym roku szkolnym pomagał starszej Pani, której zanosił codziennie obiady. Gdy sam nie mógł tego zrobić, zawsze organizował zastępstwo. Obecnie zaangażował się w pomoc starszemu małżeństwu. Zaprzyjaźnił się z nimi. Pomaga im w domowych obowiązkach, odwiedza nawet w wakacje  i ferie świąteczne. Piotr jest osobą  bardzo skromną. Nie obnosi się ze swoimi osiągnięciami- traktuje je jako rzecz naturalną, jak twierdzi „robi swoje”.

Pawłowski Michał - uczeń drugiej klasy IV Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu
Jest wolontariuszem w Stowarzyszeniu Elbląg Europa. Zajmuje się informacją i promocją przy organizacji eventów i festiwali. Był koordynatorem działań prowadzonych w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Koordynował wymianę młodzieżową na Litwie. Był nominowany w konkursie Barwy Wolontariatu. Uczestniczył w licznych akcjach organizowanych na terenie szkoły i miasta. W październiku tego roku stworzyłem projekt „Młodzi Atakują”, którego głównym celem była promocja korzyści płynących z wolontariatu”. Michał uważa, że wolontariat zmienił jego życie, że każdego rodzaju działalność społeczna to nie tylko pomoc innym, ale to przede wszystkim pomoc samemu sobie.

Alicja Koszyńska - uczennica drugiej klasy IV Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu
Alicja pełni funkcję wolontariuszki w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi w Elblągu.  Zamierza doskonalić się jako wolontariuszka oraz opiekunka dzieci. Należy także do Szkolnego Klubu Wolontariuszy. Uczestniczy w akcjach organizowanych w szkole i mieście. Brała udział w akcji UNICEF „Wszystkie Kolory Świata”, zbiórkach na rzecz Schroniska dla bezdomnych zwierząt, zbiórkach organizowanych przez Bank Żywności. Była wolontariuszem WOŚP. Bardzo ważny dla niej był także udział w akcji „Walentynki dla Łukasza”, w ramach, której zbierała fundusze na leczenie i rehabilitację kolegi ze szkoły.

Aleksandra Przekopowicz - uczennica III Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu
Praca w wolontariacie pozwala jej rozumieć, na czym polega odpowiedzialność za drugiego człowieka.  Od ubiegłego roku szkolnego systematycznie pomaga w nauce uczniowi klasy piątej szkoły podstawowej. Praca z chłopcem zaowocowała poprawą ocen z zagrożonych przedmiotów, większą chęcią do nauki, wiarą we własne siły.
Uczestniczyła w kursie „Kompetentny wolontariusz”, gdzie nauczyła się pracować z osobami niepełnosprawnymi. Odbyła praktykę, jako wolontariusz na VIII Międzynarodowych Spotkaniach Artystycznych. Ola w swoich działaniach kieruje się prostą zasadą – ile od siebie dajesz, tyle dostajesz. Pomaganie innym sprawia jej satysfakcję.