Rozwój Elbląskiej Biblioteki Cyfrowej, etap III

Zostały ogłoszone wyniki V naboru wniosków do Programu Wieloletniego Kultura+, Priorytet „Digitalizacja”. Dotację na realizację projektów digitalizacyjnych uzyskało 26 instytucji. Wśród nich na dziesiątym miejscu znalazła się Biblioteka Elbląska im. C. Norwida.

Celem głównym Priorytetu „Digitalizacja” jest poszerzenie i ułatwienie dostępu do cyfrowych zasobów polskiego dziedzictwa kulturowego (w tym mniejszości narodowych i etnicznych) za pośrednictwem Internetu dla mieszkańców Polski, zwłaszcza wsi i małych miast. Łączna kwota dofinansowania wynosi 8 432 268 mln zł.

Kwota dofinansowania, którą otrzymała Biblioteka Elbląska im. C. Norwida wynosi 224 326 zł. Celem projektu jest digitalizacja i udostępnienie za pośrednictwem internetu inkunabułów, postinkunabułów, starodruków i zbiorów kartograficznych oraz tworzenie infrastruktury dla ich przechowywania w formie cyfrowej. W ramach zadania nawiązaliśmy współpracę z Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu.

Nazwa wniosku: Rozwój Elbląskiej Biblioteki Cyfrowej, etap III. Zadanie zostanie zrealizowane w ramach Wieloletniego programu rządowego KULTURA+, priorytet digitalizacja.