Mieczysław Wiśniewski (1929 - 2008). Wystawa Retrospektywna w CS Galeria EL.

wystawa

wystawa - wystawa

Kolejna duża wystawa sztuki współczesnej gościć będzie w murach Centrum Sztuki Galeria EL. W czwartek 23 maja o godz. 18:00 zapraszamy na jej wernisaż. Przybliżymy prace mającego ścisłe kontakty z Elblągiem artysty Mieczysława Wiśniewskiego. Wstęp wolny.

"Geometria jest pięknem. Wszak pomimo rozlicznych przewartościowań dziejowych, zwieńczonych współczesnym kryzysem piękna w sztuce, dodatkowo wspartym akceptacją brzydoty – geometryści zwykle odwoływali się do harmonii, symetrii i proporcji. Klasyczną koncepcję wzbogacił Plotyn wartością światła, a (Areopagita) Pseudo-Dionizy uzupełnił pojęciem blasku. I cóż tu dodać? Może odpowiedniość i subiektywny sens doświadczenia estetycznego.

Moja twórczość bazuje na takim właśnie rozumieniu piękna. Jest to konstruowanie formy z pomocą zmiennego światła, które spina realność z nieokreślonością. Szczególnie w serii kosmicznej i „Układach sferycznych” wyczuwa się, jak formy geometryczne „łapią czas” epatując blaskiem." - Mieczysław Wiśniewski

Artysta urodził się 5 lutego 1929 r. w Toruniu. W 1949 r. podjął studia w Katedrze Malarstwa Figuralnego prof. Stanisława Borysowskiego na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyplom artysty malarza uzyskał w 1954 r. Życie zawodowe związał z macierzystą uczelnią, pokonując kolejne szczeble kariery akademickiej. Przewody kwalifikacyjne podjął w ASP w Gdańsku, uzyskując w 1963 roku stopień adiunkta, w 1966 r. – docenta, w 1990 r. – profesora nadzwyczajnego, w 1992 r. – profesora zwyczajnego. W latach 1958-1978 przynależał do Stowarzyszenia Twórczego „Grupa Toruńska”, biorąc udział w wystawach oraz inicjując wiele działań na rzecz Stowarzyszenia. W 1965 r. uczestniczył w epokowym wydarzeniu – I Biennale Form Przestrzennych w Elblągu.

Twórczość
Jego pierwsze kompozycje miały charakter figuralny, ujawniając predyspozycje kolorystyczne oraz skłonność do syntezy formy. Od końca lat 50. do 1973 r. Jego twórczość wpisywała się w nurt sztuki materii, znaczonej geometrycznym ładem; od połowy lat 70. dokonywała się w niej zauważalna zmiana – tworzył „Układy” i „Układy sferyczne”, którymi rządziły: geometria, światło, przestrzenne kształtowanie powierzchni obrazu-obiektu. Eksperymenty wówczas podjęte kontynuował do końca swych dni. Stworzył także wiele realizacji z zakresu malarstwa ściennego, projektowania i architektury wnętrz.

Wystawy
Uczestnik wielu działań artystycznych, wystaw międzynarodowych, ogólnopolskich, środowiskowych i plenerów. Ma na swoim koncie ponad 50 wystaw indywidualnych oraz udział w ponad 300 wystawach zbiorowych, także o randze międzynarodowej (Francja, Niemcy, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy, Węgry, Austria, Belgia, Japonia, Kanada, Holandia, Hiszpania).

Nagrody
Wielokrotnie nagrodzony, w tym: Nagrodą Rektora I Stopnia za działalność artystyczną w 1955 r., Złotym Krzyżem Zasługi w 1973 r., Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski w 1983 r., Nagrodą I Stopnia Wojewody Toruńskiego w 1987 r. i Medalem Komisji Edukacji Narodowej za działalność dydaktyczną w 1997 r.

Mieczysław Wiśniewski zmarł 7 lipca 2018 r. Pochowany został na cmentarzu św. Jerzego przy ul. Gałczyńskiego, w swoim rodzinnym mieście. Nieocenionym wsparciem przez całe dorosłe i twórcze życie była dla artysty jego żona Elżbieta, również malarka i absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu.

Prace znajdujące się na wystawie pochodzą z kolekcji rodzinnej Elżbiety Wiśniewskiej oraz z kolekcji prywatnej Marzenny i Piotra Sendeckich.

Kuratorkami elbląskiej wystawy są Elżbieta Wiśniewska i Karina Dzieweczyńska.