„wyŁADnijMY Elbląg” II edycja - podsumowanie

wyładnijmy

wyładnijmy - wyładnijmy

Pod hasłem „Rysuję, maluję – odkrywam moje miasto” odbyła się druga edycja konkursu "wyŁADnijmy Elbląg".

Organizatorem konkursu jest – Departament Urbanistyki i Architektury UM przy współpracy Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu. Od pierwszej edycji honorowy patronat nad konkursem objął Prezydent Elbląga Pan Witold Wróblewski. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz uczniów i wychowanków specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu Elbląga.

Głównym celem konkursu jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży na problemy estetyki przestrzeni publicznej Elbląga. Ponadto - stymulowanie intelektualnego i emocjonalnego rozwoju poprzez aktywność twórczą, promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych plastycznie oraz rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych.

Do konkursu dopuszczone zostały wszelkie formy plastyczne płaskie (technika plastyczna do wyboru: farby plakatowe, akwarelowe, pastele, kredki świecowe, ołówkowe, wycinanka, wydzieranka, gwasz, techniki mieszane -kolaż) w formacie A3.

W konkursie wzięło udział:
•    221 uczniów
•    34 opiekunów
•    19 szkół i ośrodków

Ze względu na dużą ilość, a przede wszystkim ogromną różnorodność nadesłanych prac organizatorzy odstąpili od dokonywania oceny i przyznawania wyróżnień. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają specjalne znaczki konkursowe oraz upominek w postaci zestawu 25 pasteli olejnych.

Dzięki współpracy z Centrum Sztuki Galeria EL uroczyste podsumowanie konkursu oraz wernisaż wystawy pokonkursowej odbędzie się 12 czerwca o godzinie 10.00 w krużganku Galerii EL przy ul. Kuśnierskiej 6. Uroczystość uświetni występ zespołu Szalone Małolaty z Młodzieżowego Domu Kultury. Na wystawie przez 2 tygodnie prezentowane będą wszystkie z 221 nadesłanych prac.

Sponsorami konkursu są:
•    Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
•    Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
•    Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Za organizację konkursu odpowiadają:
•    ze strony Departamentu Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Elblągu - Roman Smoleński,
•    ze strony Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu - Łukasz Kogut.