Elbląg Plastyczny – Karolina Kardas

baner

baner - baner

Mamy w Elblągu artystów z piękną wrażliwością i świeżym spojrzeniem. Można się o tym, między innymi, przekonać odwiedzając wystawę „Świątynia” Karoliny Kardas w ramach cyklu Elbląg Plastyczny, na której wernisaż gorąco zapraszamy do Galerii EL 11 kwietnia.

Wystawa "Świątynia" to kontynuacja tematu "Architektura Cielesności" podjętego przez artystkę w 2016 roku. "Świątynia" ma tu dwa konteksty. Pierwszy to miejsce wystawy tj. Galeria EL - były kościół dominikański. Drugi kontekst to ciało ludzkie traktowane jako antropomorficzna bryła/konstrukcja, zawierająca w sobie pierwiastek duchowy.

Ciało artystka rozważa jako miejsce spotkań i znaczeń, mieszkanie duszy. Ciało jest traktowane jako świątynia Ducha. To, co ludzkie – cielesność, odsyła do sfery duchowej. Chce, by ciało w jej pracach nabrało godności, świadczyło o duchowym sensie jego istnienia, o jedności psychofizycznej. Wykorzystuje motyw ornamentyki sklepień gotyckich katedr, które są budowlami zbudowanymi są na planie ciała ukrzyżowanego.

„Architektura zawsze kojarzyła mi się z ciałem ze względu na relacje zewnętrze - wnętrze. Mam tu na myśli bryły, która posiadają fasadę i różniące się od niej wnętrza. Skórę traktuję jako fasadę ciała ludzkiego.”

Karolina Kardas
Elblążanka, w 2016 roku ukończyła Wydział Malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku uzyskując tytuł magistra sztuki. W tym samym roku rozpoczęła studia doktoranckie na Akademii Pięknych w Krakowie. Ma na swoim koncie ponad 40 wystaw zbiorowych i indywidualnych w kraju i zagranicą. Uczestniczyła w kilku Salonach Elbląskich (27,28,29). Jej twórczość została doceniona przez jury różnych konkursów m.in. X Biennale Olsztyńskie o Medal Prezydenta - wyróżnienie honorowe, Nagroda Artystyczna Prezydenta Elbląga. Autorka projektu „Przestrzeń intymna” dofinansowanego przez ASP w Krakowie. Obecnie mieszka i pracuje w Elblągu.