Oni walczyli za Niepodległą - przegląd filmów

plakat

plakat - plakat

2 marca br. w Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" odbędzie się przegląd filmów pn. "Oni walczyli za Niepodległą".

Przegląd organizuje Sekcja Komunikacji Społecznej 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, pomysłodawcą przeglądu, który odbywa się w okresie kiedy wspominamy Żołnierzy Niezłomnych/Wyklętych jest ppor. Obrony Terytorialnej Grzegorz Wołoszczak. Opiekę merytoryczną nad przeglądem sprawują: Krzysztof Drażba, Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Gdańsku oraz Artur Chomicz, pracownik IPN.

Zapraszamy

Współorganizatorzy: komandor Dariusz Demski, mł. chor. Piotr Klauze 7PBOT. Pomocy i wsparcia w organizacji festiwalu udzielili: kmdr Tomasz Laskowski, dowódca 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, ppłk Sławomir Bukacki, z-ca dowódcy 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz major Daniel Wrzyszcz Szef SKS 4W – MBOT. oraz CSE Światowid

Honorowy patronat Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, IPN o/Gdańsk