Elbląska Encyklopedia Muzyczna drukiem, premiera książki

encyklopedia

encyklopedia - encyklopedia

W sierpniu br. ukazało się, tym razem w wersji papierowej, piąte wydanie „Elbląskiej Encyklopedii Muzycznej” opublikowane przez Elbląskie Archiwum Muzyczne.

Publikacja, której autorem jest Krzysztof Bidziński, na 428 stronach zawiera zaktualizowane dane z poprzednich opracowań, nowe hasła z okresu: grudzień 2017 – lipiec 2018 oraz czarno-białe zdjęcia. Książka ukazała się dzięki Stypendium Kulturalnego Miasta Elbląg oraz sfinansowaniu przez grupę czytelników (Honorowi Wydawcy) i autora.

Polecamy! Szczegóły: http://muzycznyelblag.pl/pl/wydawnictwa/elblaska-encyklopedia-muzyczna-v,1761

Elbląskie Archiwum Muzyczne:
www.muzycznyelblag.pl
www.facebook.com/MuzycznyElblag
www.facebook.com/musicpressandmedia
www.youtube.com/user/muzycznyelblag