Borderlands

bl

bl - bl

Centrum Sztuki Galeria EL ma przyjemność zaprosić na wernisaż wystawy Borderlands, który odbędzie się w najbliższy czwartek (12.04.) o godz. 18.00. Po wernisażu, o godz. 19.00 odbędzie się spotkanie z autorami wystawy, którzy opowiedzą o swoim projekcie.

Borderlands
Celem projektu jest rejestracja i analiza zjawisk, procesów społecznych i zmian kulturowych zachodzących na obszarach europejskiego pogranicza. Impulsem do podjęcia tematu stał się kryzys migracyjny i związane z nim zmiany, które zaczęły zachodzić na europejskich granicach, a dokładniej na rubieżach Wspólnoty. Konsekwencją prowadzenia polityki sekurytyzacyjnej jest intensyfikacja ochrony granic i realizacja idei określanej jako „Forteca Europa”. Problemy wzajemnego niezrozumienia z osobami pochodzącymi z różnych obszarów kulturowych, widoczne są w formie konfliktów, o których na bieżąco informują massmedia.

Projekt powstawał w latach 2016-2018, cześć zebranego materiału prezentowany jest na wystawie w formie wydruków fotograficznych oraz w planowanej publikacji książkowej zatytułowanej „Frontier, enclave, island. Report from the European borders”. Publikacja będzie zawierać rezultaty badań terenowych i fotografie wykonane w trzech wybranych, naszym zdaniem reprezentatywnych, miejscach: Ceuta, Lesbos i granica Polski z Obwodem Kaliningradzkim. Będzie zarazem kolejną książką powstałą dzięki współpracy Tomasza Ferenca i Marka Domańskiego. Ich poprzednie projekty „Architektura przymusu” 2013 i „Pomniki wojenne” 2015, również zostały opublikowane w formie książkowej.

Marek Domański - fotograf. Prowadzi Pracownię Obrazowania Fotograficznego w Katedrze Fotografii i Multimediów na Wydziale Sztuk Wizualnych ASP im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi. Obok pracy dydaktycznej zajmuje się przede wszystkim twórczością w dziedzinie fotografii, za podstawę przyjmując przede wszystkim wewnętrzną potrzebę poszukiwania i eksperymentowania. Niektóre swoje realizacje celowo sytuuje na pograniczu medium. Fotografie i obiekty Domańskiego można było oglądać na wielu wystawach indywidualnych oraz zbiorowych w kraju i za granicą. Artysta był także organizatorem i kuratorem projektów dokumentalnych.

Tomasz Ferenc - socjolog, pracownik Katedry Socjologii Sztuki i Edukacji na Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym UŁ. Jego główne obszary zainteresowań to: socjologia sztuki antropologia wizualna, oraz socjologia procesów migracyjnych. Najważniejsze publikacje książkowe: Fotografia. Dyletanci, amatorzy i artyści (2004); Artysta jako Obcy. Socjologiczne studium polskich artystów na emigracji (2012); Architektura Przymusu. Interdyscyplinarne studia nad dyscyplinującymi funkcjami architektury (współred. M. Domański, 2013); Pomniki wojenne. Formy, miejsca, pamięć (współred. M. Domański, 2015); Artysta jako obcy. Fotografie (2014); Dennis biographical story of an American (2014). Redaktor wielu zbiorów tekstów poświęconych fotografii, w tym ostatnio wydanej książki Fotografia i szaleństwo (2017).