Igor Przybylski "Pekaesy"

plakat

plakat - plakat

Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza na wystawę Igora Przybylskiego "Pekaesy", której wernisaż odbędzie się wyjątkowo w środę 18 października 2017 r. o godz. 18. Na wernisaż wstęp wolny.

Wystawa czynna do 10 grudnia 2017 r.

Kurator wystawy: Karina Dzieweczyńska

Projekt „Pekaesy” to krótka historia o polskiej prowincji. Jej bohaterem jest autosan H-9, który produkowany był w latach 1973-2006, seria przedprodukcyjna pojawiła się już w roku 1970. Prace nad projektem trwały od 1967 roku, udział w nich miał znany malarz Zdzisław Beksiński; pewne elementy stylistyczne z projektu jego prototypu zostały przemycone do seryjnego modelu. Przedstawiona na wystawie dokumentacja fotograficzna obejmuje pojazdy Autosan H9 ze 150 polskich miast. Żaden inny pojazd transportu publicznego nie był aż tak popularny. Z dużymprawdopodobieństwem można powiedzieć, że każdy, kto dziś ma 30 lub więcej lat takim pojazdem choć raz w życiu podróżował. Wiele udokumentowanych pojazdów już nie istnieje, liczne oddziały PKS zostały sprzedane lub ogłosiły upadłość.

Na wystawie będą prezentowane obrazy, fotografie i projekcje, wszystkie te elementy złożą się w nieprzewidywalną całość w architekturze Galerii EL.

"Zrealizowano z udziałem środków Dotacji Celowej na utrzymanie potencjału badawczego Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na rok 2017/ Zadanie badawcze: Język wypowiedzi malarskiej w aspekcie społecznym i indywidualnym. Recepcja indywidualnego dorobku artystycznego pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie".