Pokaż nam swój wiersz

statuetki

statuetki - statuetki

Tradycyjnie już na Festiwalu Literatury Wielorzecze zapraszamy wszystkich piszących elblążan oraz gości do poetyckiej konfrontacji w Turnieju Jednego Wiersza o Nagrodę Ministra Gospodarki Wielorzecznej.

Z roku na rok ilość uczestników rośnie, a niektóre teksty stają się legendami kolejnych edycji Festiwalu. Turniej to okazja do zaprezentowania się zarówno dla znanych autorów, jak i debiutantów, pozwala na wydobycie wierszy z szuflady lub stworzenie czegoś specjalnie na tę okoliczność.

W tym roku w jury zasiądą - gość honorowy Festiwalu - Stefan Górawski oraz laureaci poprzedniej edycji Anna Swoińska oraz Piotr Mosoń. Sekretarzem jury została Natalia Parzych. Do niej należy również składać teksty przed rozpoczęciem Turnieju.

Na laureatów czekają nagrody finansowe i rzeczowe ufundowane przez firmy Stokota, LIDER – Roman Rynkiewicz, Głogowskie Stowarzyszenie Literackie, Restauracja przy Bramie, Drogeria JASMIN w Elblągu, Pejakportfele.pl.

Zachęcamy do udziału i wnikliwego przeczytania Regulaminu.

REGULAMIN TURNIEJU JEDNEGO WIERSZA O NAGRODĘ MINISTRA GOSPODARKI WIELORZECZNEJ
1. Organizatorem Turnieju jest Stowarzyszenie „Alternatywni” z Elbląga.
2. Turniej odbędzie się 22 września 2017 o godz. 20.00 w Klubie Muzycznym Mjazzga w Elblągu przy ulicy Kowalskiej 1-2c trakcie Festiwalu Literatury Wielorzecze
3. Uczestnikami mogą być wszystkie osoby powyżej 16. roku życia, które stawią się na Turnieju oraz zaprezentują osobiście własny tekst poetycki. Dopuszcza się udział osób młodszych w obecności rodzica lub opiekuna prawnego za jego pisemną zgodą.
4. Podpisane teksty powinny być złożone w wersji papierowej (wydrukowane) w jednym egzemplarzu do momentu rozpoczęcia Turnieju do sekretarza jury – Natalii Parzych. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się podjęcie spontanicznej decyzji o starcie w Turnieju już po jego rozpoczęciu.
5. Szczególne przypadki rozpatrują Kuratorzy Turnieju - Kamila Łyłka-Kosińska, Arco van Ieperen.
6. Celem konkursu jest promocja twórczości poetyckiej oraz integracja środowisk artystycznych regionu oraz kraju.
7. Przewiduje się następujące nagrody:
- 1 miejsce – 400 zł
- 2 miejsce – 300 zł
- 3 miejsce – 200 zł
oraz wyróżnienia - 100 zł
Oprócz nagród finansowych organizatorzy przewidują również nagrody rzeczowe
8. W jury konkursu zasiądą:
• Stefan Górawski - przewodniczący
• Anna Swoińska
• Piotr Mosoń
Jury ma prawo do innego podziału nagród.
9. Wyniki Turnieju zostaną ogłoszone po koncertach, około godz. 23.00
10. Wiersze finalistów zostaną opublikowane na oficjalnym fanpage V Festiwalu Literatury Wielorzecze.
12. Wszelkie wątpliwości rozstrzygane będą przez Kuratorów Turnieju.

Projekt V Festiwal Literatury Wielorzecze jest realizowany przez Stowarzyszenie „Alternatywni” przy współudziale finansowym samorządu Miasta Elbląg, Fundacji PZU, Fundacji „Potrafisz Polsko”.

Patronat Honorowy nad Festiwalem objęli: Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin oraz Prezydent Miasta Elbląg Witold Wróblewski