Error in function loadImage: The image could not be loaded.

Error in function redimToSize: The original image has not been loaded.

Error in function saveImage: There is no processed image to save.

Error in function loadImage: The image could not be loaded.

Error in function redimToSize: The original image has not been loaded.

Error in function saveImage: There is no processed image to save.

XIV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny Oddziałów i Klas Integracyjnych „Razem”

konkurs

konkurs - konkurs

2 czerwca br. podczas wernisażu w Galerii EL w Elblągu zaprezentowane zostały nagrodzone i wyróżnione prace zgłoszone na XIV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny Oddziałów i Klas Integracyjnych „Razem”.

Elbląska SP nr 25 (obchodząca w ub. roku jubileusz 50-lecia) już od 19 lat realizuje ideę integracji. Głównym celem konkursu jest upowszechnianie idei integracji dzieci niepełnosprawnych z dziećmi zdrowymi. Konkurs ma też za zadanie zaprezentować wrażliwość i talent plastyczny dzieci niepełnosprawnych, kształtować ich osobowość oraz dać możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy nauczycielami i wychowawcami placówek integracyjnych.

W konkursie wzięły udział dzieci z przedszkoli i szkół integracyjnych z całej Polski . Prace zostały ocenione w trzech kategoriach: 1 kategoria – dzieci przedszkolne, 2 kategoria – klasy I-III, 3 kategoria – klasy IV-VI. W każdej kategorii wiekowej zostały przyznane nagrody.

Po wernisażu zorganizowane zostały warsztaty plastyczne, których efektem była  praca zbiorowa pt.:”Tańczące kamienice”. Warsztaty stały się  doskonałą okazją do wspólnej zabawy, nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń. Niektóre z wyróżnionych prac  znajdą się także na wydawanym przez organizatora kalendarzu. Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem, bowiem radość tworzenia jest uniwersalnym sposobem komunikowania się z ludźmi, wyrażania myśli i emocji.

konkurs

konkurs - konkurs

konkurs

konkurs - konkurs