Gratka dla miłośników Truso

Gratka dla miłośników Truso

Gratka dla miłośników Truso - Gratka dla miłośników Truso
Jeszcze w tym roku miłośnicy historii i pasjonaci kultury wikingów zyskają nowe źródło wiedzy – w Muzeum Archeologiczno Historycznym w Elblągu powstaje trzeci tom „Studiów nad Truso”.

Wydawnictwo zatytułowane „Janów Pomorski – 34 lata badań i studiów nad wczesnośredniowiecznym emporium – publikacja wyników badań osady Truso” składać się będzie z dwóch części. Pierwsza z nich zaprezentuje wyniki badań strefy portowej osady, prowadzonych w latach 1982-1991. Ze względu na rangę odkrytych tam obiektów związanych z organizacją przestrzenną i funkcjonowaniem portu wyniki te stanowić będą podstawę do określenia wielkości, funkcji i chronologii całego założenia.
Część druga obejmie poszerzona analizę wyników badan w Janowie Pomorskim/Truso, na tle bardzo ważnej, południowo-wschodniej strefy basenu Morza Bałtyckiego. Umożliwi to pokazanie Truso w szerszym kontekście, uwzględniającym procesy powstawania i rozwoju nadbałtyckiej strefy gospodarczej epoki wikingów. Wśród autorów, oprócz Marka F. Jagodzińskiego, znajdziemy takie nazwiska jak Mateusz Bogucki, Sebastian Brather, Leszek Gardeła, Gunnar Heinsohn, Jakub Jagodziński, Wladimir I. Kulakov, Fred Ruchhöft, Heiko Steuer, Morten Søvsø czy Wojciech Wróblewski.

Wstępem do wydania tej publikacji była przeprowadzona dwa lata temu konferencja „Wikińska Globalizacja. Truso z perspektywy nadbałtyckich ośrodków handlowych”. Transmisja z tej konferencji dostępna jest na stronie muzeum .

Do tej pory w serii „Studia nad Truso” ukazały się:
Studia nad Truso, t. I:1, Bogucki M., Jagodziński M. F. (red.), Janów Pomorski stan. 1. Wyniki ratowniczych badań archeologicznych w latach 2007¬ - 2008. Od paleolitu do wczesnego okresu wędrówek ludów, red. M. Bogucki, B. Jurkiewicz, Elbląg 2012;
Studia nad Truso, t. I:2, Bogucki M., Jagodziński M. F. (red.), Janów Pomorski stan. 1. Wyniki ratowniczych badań archeologicznych w latach 2007¬2008. Od późnego okresu wędrówek ludów do nowożytności, red. M. Bogucki, B. Jurkiewicz, Elbląg 2012;
Studia nad Truso, t. I:3, Bogucki M., Jagodziński M. F. (red.), Janów Pomorski stan. 1. Wyniki ratowniczych badań archeologicznych w latach 2007¬2008, Analizy, red. M. Bogucki, B. Jurkiewicz, Elbląg 2012;
Studia nad Truso, t. II, Bogucki M., Jagodziński M. F. (red.), Cnotliwy E., Przedmioty z poroża i kości z Janowa Pomorskiego, red. M. Bogucki, M. F. Jagodziński, Elbląg 2013.

Obecnie trwa przygotowanie materiałów ilustracyjnych, tłumaczenie tekstów na język polski i korekta tekstów w języku angielskim. Wydawnictwo będzie dwujęzyczne. Obie części ukażą się w sprzedaży na początku grudnia 2017.

Wydanie publikacji możliwe będzie dzięki dofinansowaniu uzyskanemu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gminy Miasto Elbląg.