VIII Międzyszkolny Konkurs Hotelarski w ZSG

VIII Międzyszkolny Konkurs Hotelarski w ZSG

VIII Międzyszkolny Konkurs Hotelarski w ZSG - VIII Międzyszkolny Konkurs Hotelarski w ZSG
6 kwietnia 2017 roku w Zespole Szkół Gospodarczych odbyła się już VIII edycja konkursu „Wiedzy o Turystyce i Hotelarstwie”. 28 uczniów ze szkół o profilach turystycznych i hotelarskich zmierzyło się w rywalizacji sprawdzając swoją wiedzę teoretyczną, jak również wykonując zawodowe zadania praktyczne przed jakimi staje pracownik hotelu.


 
Celem konkursu jest podniesienie poziomu kształcenia zawodowego, pobudzenie i rozwijanie zainteresowań uczniów problemami związanymi z hotelarstwem oraz konfrontacja możliwości osiągnięć uczniów z rożnych szkół, nawiązanie współpracy pomiędzy szkołami i nauczycielami uczącymi w szkołach o profilu hotelarskim.

 


W konkursie wzięli udział uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy, Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku, Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku, CKU w Gronowie (koło Torunia), Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie, Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie, Zespołu Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim, Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie, Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja w Olsztynie, Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce, Zespołu Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie, Technikum im Gen. J. Hallera w Owidzu oraz oczywiście Zespołu Szkół Gospodarczych z Elbląga.


Tegoroczny konkurs składał się z dwóch części. – pierwsza sprawdzała wiedzę teoretyczną podczas testu.. Pisemny test z zakresu przedmiotów zawodowych w zawodzie technik hotelarstwa składał się z 50 pytań utworzonych z pytań nadesłanych przez opiekunów uczniów.  Czas trwania testu wynosił 60 minut, a każdy uczeń mógł zdobyć maksymalnie 50 punktów.. Test przeprowadzany był w obecności Komisji Konkursowej składającej się z dwóch nauczycieli zawodu, w tym jednego losowo wybranego spośród opiekunów uczniów zgłoszonych do konkursu.
W kolejnej części zmierzyło się tylko osiem osób, które zdobyły największą ilość punktów w części teoretycznej. Część praktyczna w recepcji hotelowej polegała na wykonaniu zadania z zakresu obsługi gościa hotelowego w recepcji, w dniu przyjazdu, z zaprezentowaniem umiejętności wypełniania dokumentacji hotelowej i posługiwania się językiem obcym. Natomiast część praktyczna w pokoju hotelowym polegała na zaścieleniu łóżka dowolną metoda stosowaną w polskich hotelach z wykorzystaniem prześcieradła, kołdry, poduszki, poszew na kołdrę i poduszkę oraz koca jako narzuty. Drugim elementem ocenianym było dekoracyjne złożenie ręczników jednym z wylosowanych sposobów.

Komisja konkursowa, po dodaniu punktów zdobytych przez uczniów podczas obu części konkursu, ogłosiła wyniki. Pierwsze miejsce zajęła Natalia Kowalska z Zespołu Szkół Gospodarczych w Elblągu, która otrzymała indeks Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku.

Na podium stanęli także Klaudia Turzyńska z Zespołu Szkół Gospodarczych w Elblągu oraz Joanna Chyzińska z Zespołu Szkół Rolniczych im.W.Witosa w Ostródzie.


Kolejne miejsca zajęli:
IV miejsce - Mateusz Brillowski - Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku
V miejsce - Bożena Rzepczyńska - Zespół Szkół Ekonomicznych im.Mikołaja Kopernika w Olsztynie
VI miejsce - Celina Kaczmarczyk - Zespół Szkół im.Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie
VII miejsce - Natalia Komosa - Zespół Szkół Zawodowych w Giżycku
VIII miejsce - Sabina Kopowska - Technikum im.J. Hallera w Owidzu


Wśród nagród znalazły się vouchery pobytowe, do Spa&Wellness oraz restauracyjne ufundowane przez: Hotel Elbląg, Hotel Młyn w Elblągu, Hotel Srebrny Dzwon w Kadynach oraz ApartHotel Four Winds w Piaskach, 4 dwumiesięczne staże zawodowe w hotelu Grand Tiffi***** w Iławie, kursy na animatora czasu wolnego i rezydenta turystycznego oraz prezenty firmowe ufundowane przez Rainbow Tours, nagrody ufundowane przez gościa specjalnego Karola Webera oraz bony pieniężne do Media Markt. Nagrody ufundowali także sponsorzy: Akademia Morska w Gdyni, Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane, Elbląskie Biuro Regionalne Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, Restauracja Oliwka, PTTK oddział Ziemi Elbląskiej, CSE Światowid, Bank Spółdzielczy w Brodnicy oddział w Elblągu, Meble Wójcik, Wydawnictwo AB format, Wydawnictwo eMPi2.

Wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom serdecznie gratulujemy wiedzy, zaangażowania i pasji zawodowej. Wierzymy, iż rozbudzanie w uczniach pasji do zawodu oraz podnoszenie ich kwalifikacji, umiejętności i kompetencji spowoduje, że w przyszłości staną się atrakcyjni dla potencjalnych pracodawców sektora turystyczno-hotelarskiego.

VIII Międzyszkolny Konkurs Hotelarski w ZSG

VIII Międzyszkolny Konkurs Hotelarski w ZSG - VIII Międzyszkolny Konkurs Hotelarski w ZSG

VIII Międzyszkolny Konkurs Hotelarski w ZSG

VIII Międzyszkolny Konkurs Hotelarski w ZSG - VIII Międzyszkolny Konkurs Hotelarski w ZSG

VIII Międzyszkolny Konkurs Hotelarski w ZSG

VIII Międzyszkolny Konkurs Hotelarski w ZSG - VIII Międzyszkolny Konkurs Hotelarski w ZSG

VIII Międzyszkolny Konkurs Hotelarski w ZSG

VIII Międzyszkolny Konkurs Hotelarski w ZSG - VIII Międzyszkolny Konkurs Hotelarski w ZSG

 

Organizatorzy konkursu
Beata Lesz, Urszula Samel
Nauczyciele przedmiotów zawodowych ZSG