Promocja XXVII tomu „Rocznika Elbląskiego”

rocznik

rocznik - rocznik

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida wraz Polskim Towarzystwem Historycznym/Oddział w Elblągu zapraszają w piątek 17 lutego o godz. 17.00 do Sali Audiowizualnej na promocję najnowszego, tj. XXVII tomu Rocznika Elbląskiego – najstarszego elbląskiego periodyku naukowego, poświęconego historii Elbląga i regionu. Podczas spotkania laudację wygłosi ks. prof. dr hab. Wojciech Zawadzki. Wstęp wolny.

W najnowszym numerze Rocznika Elbląskiego znajduje się dziesięć artykułów naukowych oraz teksty w kategoriach recenzje i omówienia oraz kroniki i sprawozdania. Tom zawiera także wspomnienie o zmarłym w minionym roku historyku i archiwiście dr Stefanie Hartmannie – autorze licznych publikacji na temat historii Prus Królewskich, z „Rocznikiem” związanym poprzez fakt zasiadania w radzie naukowej periodyku. Laudację wygłosi ks. prof. dr hab Wojciech Zawadzki, wykładowca na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Promocja połączona będzie z dystrybucją nowego tomu. „Rocznik Elbląski” ukazuje się od 1961 r., jest zatem najstarszym elbląskim periodykiem naukowym. Pierwszym redaktorem naukowym „Rocznika” był zmarły w 2012 r. prof. dr hab. Marian Biskup. Obecnie funkcję tę sprawuje prof. dr hab. Andrzej Groth. Czasopismo wydawane jest przez Bibliotekę Elbląską im. C. Norwida przy współpracy z Polskim Towarzystwem Historycznym – Oddział w Elblągu i wsparciu finansowym Urzędu Miejskiego w Elblągu. Teksty publikowane w „Roczniku” dotyczą historii i dziedzin pokrewnych, w aspekcie terytorialnym koncentrują się na Elblągu i okolicach. Rocznik Elbląski znajduje się na liście B wykazu czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z liczbą 5 punktów.

Tom XXVII zawiera artykuły: Andrzeja Grotha „Dr Stefan Hartmann – archiwista i historyk (1943-2016)”, Wacława Kulczykowskiego „W sprawie najstarszego młyna na Warmii”, Rafała Kubickiego „Mieszkańcy Elbląga wobec klasztoru dominikanów od XIII do początku XVI w.”, Karola Baniaka „Elbląg w polityce wewnętrznej Stefana Batorego”, Rafała Zielonki „Rola Alumnatu Papieskiego w Braniewie w próbach rekatolizacji Skandynawii w XVI i XVII wieku”, Petera Stoldta „Der schwedische König Gustav II Adolf und sein Reichskanzler Axel Oxenstierna. Aus der Elbinger Korrespondenz 1626 bis 1631”, Józefa Arno Włodarskiego „Okupacja Elbląga przez wojska rosyjskie w pierwszym okresie Wielkiej Wojny Północnej (1710-1712), Tomasza Glinieckiego „Rajd czołgów przez Elbląg ze stycznia 1945 r. w świetle strat osobowych 31 Brygady Pancernej Armii Czerwonej”, Doroty Jutrzenki-Supryn „Świadectwa wielkie i małe. Rękopisy w zbiorach Biblioteki Elbląskiej – charakterystyka zbioru, badania, konserwacja”, Joanny Sroki „Wieloaspektowe podejście do zabytkowego księgozbioru na przykładzie projektów konserwatorskich realizowanych w Bibliotece Elbląskiej”, Izydora Sobczaka „Sytuacja demograficzna Polski – przeszłość, stan obecny i perspektywy”, Jerzego Domino „Zapiski Zalewskie”, Andrzeja Grotha „Sprawozdanie z konferencji naukowej Życie lokalnych społeczności w Prusach Królewskich wpisane w księgi metrykalne (Elbląg, 29 lutego 2016)”, Joanny Szkolnickiej „Sprawozdanie z sesji naukowej Historische Kommission für ost- und westpreußische Landesforchung i Copernicus-Vereinigung für Geschichte und Landeskunde Westpreussens w Warendorfie (Warendorf, 7-8 maja 2016)”.


Zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Elbląga.