Kampania "Bezpieczny Senior" - także w Elbląskim Szpitalu Specjalistycznym z Przychodnią

szpital specjalistyczny
Dzięki życzliwości dyrekcji Kampania "Bezpieczny Senior" już od dwóch tygodni prowadzona jest w Elbląskim Szpitalu Specjalistycznym z Przychodnią.

Plakat, ulotka oraz informacja o przedsięwzięciu dostępna jest na stronie internetowej szpitala. Na każdym Oddziale, w Izbie Przyjęć i w Przychodni Specjalistycznej rozwieszone są plakaty informujące o przedsięwzięciu dotyczącym Seniorów. W wielu miejscach dostępnych odwiedzającym i pacjentom rozkładane są regularnie ulotki  pt. "Bezpieczny Senior".

Pacjenci Szpitala i Przychodni to w dużej części osoby starsze, osoby najczęściej narażone na wyłudzenia, oszustwa i przemoc. Osoby starsze z informatorów (ulotki, plakaty) mogą dowiedzieć się jak ustrzec się nieszczęść związanych z kradzieżą, wyłudzeniem, napadem czy innym zagrożeniem. Jest tam też zawarta ważna wiadomość, jakie sposoby stosują przestępcy, by narazić seniora na stratę.