Prof. dr hab. Marian Biskup

Prof. Marian Biskup

Prof. Marian Biskup - Prof. Marian Biskup
Związki profesora Mariana Biskupa z Elblągiem rozpoczęły się w 1946 r. Wynikiem jego pierwszego pobytu w Elblągu był pierwszy spisany zarys historii miasta w języku polskim, dotyczący średniowiecza i okresu nowożytnego. W ocenie historyków były to prace pionierskie, które do dziś nic nie straciły na swojej naukowej wartości, ale co więcej stanowiły punkt wyjścia do dalszych badań.
Marian Biskup zredagował w latach 1961 – 1985 dziesięć tomów „Rocznika Elbląskiego” i do dziś pozostaje honorowym członkiem komitetu redakcyjnego. Pierwszy tom „Rocznika Elbląskiego”, który ukazał się w 1961 r. otwierał artykuł profesora Mariana Biskupa pt. „Potrzeby historiograficzne Elbląga i jego regionu”. Dzięki jego pracy czasopismo to utrzymywało wysoki poziom naukowy oraz stało się znane w kraju i za granicą.
Honorowe Obywatelstwo zostało nadane uchwałą Nr VI/62/2007 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 19 kwietnia 2007 r.