Prof. Henryk Iwaniec

Prof. Henryk Iwaniec

Prof. Henryk Iwaniec - Prof. Henryk Iwaniec
Matematyk. Ukończył Technikum Mechaniczne w Elblągu. W 1971 r. ukończył studia matematyczne na Uniwersytecie Warszawskim, a rok później obronił doktorat z matematyki na tej samej uczelni. W latach 1971 – 1983 pracował w Instytucie Matematycznym PAN. W 1976 roku obronił rozprawę habilitacyjną. W 1983 r. otrzymał tytuł profesora i w tym samym roku osiadł w USA. Był pracownikiem kilku uczelni wyższych. W styczniu 1987 r. objął stanowisko profesora matematyki na Uniwersytecie Rutgersa w New Jersey, które sprawuje do dziś opiekując się doktorantami. W 1995 r. został członkiem Amerykańskiej Akademii Sztuk i Nauk. Prof. Henryk Iwaniec jest światowej sławy matematykiem, specjalizującym się w analitycznej teorii liczb. Autor 190 opracowań naukowych.
Honorowe obywatelstwo zostało nadane uchwałą Nr XXIX/723/2006 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 13 kwietnia 2006 r.