Prof. Henryk Iwaniec

Prof. Henryk Iwaniec

Prof. Henryk Iwaniec - Prof. Henryk Iwaniec
Matematyk. Ukończył Technikum Mechaniczne w Elblągu. W 1971 roku ukończył studia matematyczne na Uniwersytecie Warszawskim a rok później obronił doktorat z matematyki na tej samej uczelni. W latach 1971 – 83 pracował w Instytucie Matematyki PAN. W 1976 roku obronił rozprawę habilitacyjną. W 1983 roku osiadł w USA. Był pracownikiem kilku uczelni wyższych. W styczniu 1987 roku objął stanowisko profesora matematyki na Uniwersytecie Rutgersa w New Jersey, które sprawuje do dziś opiekując się doktorantami. W 1995 roku został członkiem Amerykańskiej Akademii Sztuki i Nauk. Prof. Henryk Iwaniec jest światowej sławy matematykiem, specjalizującym się w teorii liczb pierwszych. Autor 190 opracowań naukowych.
Honorowe obywatelstwo przyznano uchwałą Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 13 kwietnia 2006 r.