Hans Jurgen Schuch

Hans Jurgen Schuch

Hans Jurgen Schuch - Hans Jurgen Schuch
Przewodniczący Związku Elblążan w Niemczech i prezes Stowarzyszenia „Truso”. Ma swój duży wkład w zachowanie i rozwój kultury w Elblągu. Historię regionu przybliża dzięki publikacjom i wydawnictwom (seria „Zeszyty elbląskie”, gazeta „Wiadomości Elbląskie”. Wygłosił wiele referatów podczas konferencji naukowych i popularno-naukowych na temat przeszłości miasta i regionu. Dzięki jego pomocy pozyskano fundusze na remont katedry, Galerii-El, na odbudowę wielu kamieniczek dla potrzeb instytucji charytatywnych i kulturalnych m.in. Biblioteki Elbląskiej. Orędownik współpracy między byłymi a obecnymi mieszkańcami Elbląga.
Honorowe obywatelstwo zostało przyznane uchwałą Rady Miejskiej w Elblągu nr VIII/119/2003 z dnia 26 czerwca 2003 r.