Ryszard Rynkowski

Ryszard Rynkowski

Ryszard Rynkowski - Ryszard Rynkowski
Urodził się w Elblągu. Był uczniem klasy fortepianu w Państwowej Podstawowej Szkole Muzycznej i uczniem I Liceum Ogólnokształcącego. Po ukończeniu studiów w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie zaczął swoją karierę piosenkarską i kompozytorską. Jest artystą cenionym przez przedstawicieli młodego pokolenia, a także starszych fanów, pełnych podziwu dla jego piosenkarskiego talentu. Powszechnie znane są także jego przedsięwzięcia filantropijne. Wspiera działalność Fundacji Elbląg, fundując stypendia dla najzdolniejszych uczniów elbląskich szkół. Za działalność na rzecz dzieci został uhonorowany Orderem Uśmiechu.  W 2012 r. trener grupy młodzieży z Elblaga i okolic w programie telewizyjnym „ Bitwa na głosy”.
Honorowe obywatelstwo zostało nadane uchwałą Nr XXIX/961/2002 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 20 czerwca 2002 r.