Helena Pilejczyk

Helena Pilejczyk

Helena Pilejczyk - Helena Pilejczyk
Przybyła do Elbląga z rodzicami w 1950 roku. Pierwszą pracę w Elblągu podjęła w szkole podstawowej. Od 1972 roku pracowała w Wydziale Prawnym Zakładów Mechanicznych „Zamech” w Elblągu. Znana była jako lekkoatletka, jednak jej talent ujawnił się w innej dyscyplinie – jeździe szybkiej na lodzie. Zdobyła m.in. brązowy medal olimpijski w jeździe szybkiej na lodzie na 1500 metrów na Olimpiadzie w Squaw Halley w 1960 roku. Ustanowiła 48 rekordów Polski. Wychowała wielu znakomitych zawodników, którzy idąc w jej ślady zdobywali medale i ustanawiali kolejne rekordy. Helena Pilejczyk jest wybitną trenerką i wychowawcą młodzieży, która dzięki sportowym osiągnięciom rozsławiła Elbląg.
Honorowe obywatelstwo nadano uchwałą Rady Miejskiej w Elblągu nr XXIX/960/2002 z dnia 20 czerwca 2002 r.