Ks. dr Mieczysław Józefczyk

Ks. dr Mieczysław Józefczyk

Ks. dr Mieczysław Józefczyk - Ks. dr Mieczysław Józefczyk
Od wielu lat związany z Elblągiem jako kapłan. Ksiądz infułat dr Mieczysław Józefczyk był od 1968 roku proboszczem Kościoła pw. św. Mikołaja (obecnie Katedra pw. Św. Mikołaja). Kapelan AK. Zasłużony dla architektury i ratowania zabytków Elbląga. Autor cenionych publikacji na temat dziejów miasta a także historii Kościoła w Elblągu.
Honorowe obywatelstwo przyznano uchwałą Rady Miejskiej w Elblągu nr LIV/523/94 z dnia 19 maja 1994 r.