Stanisław Wójcicki

Stanisław Wójcicki

Stanisław Wójcicki - Stanisław Wójcicki
Podczas kampanii wrześniowej brał udział w obronie wschodnich ziem Rzeczypospolitej, uczestnicząc m.in. w bitwach pod Pińskiem i Wilanowem. Po kapitulacji Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” dostał się do niewoli sowieckiej. Następnie został przekazany przez Rosjan Niemcom. Przebywał w oflagu niemieckim. Zwolniony powrócił w rodzinne strony w okolice Starachowic. Trafił do oddziału „Szarego” przemianowanego w 33 Pułk Piechoty Legionów AK.
Dotarł do Elbląga 24 marca 1945 r. po zakończeniu działań wojennych w składzie Morskiej Grupy Operacyjnej. Zadaniem grupy było m.in. zabezpieczenie urządzeń portowych, ochrona resztek ocalałego majątku.
Honorowe obywatelstwo zostało nadane uchwałą Nr XLVI/456/93 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 25 listopada 1993 r.