Stanisław Wójcicki

Stanisław Wójcicki

Stanisław Wójcicki - Stanisław Wójcicki
Podczas kampanii wrześniowej brał udział w obronie wschodnich ziem Rzeczypospolitej, uczestnicząc m.in. w bitwach pod Pińskiem i Wilanowem. Po kapitulacji Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” dostał się do niewoli sowieckiej. Następnie przekazany został przez Rosjan Niemcom. Przebywał w oflagu niemieckim. Zwolniony, powrócił w rodzinne strony, w okolice Starachowic. Trafił do oddziału „Szarego” – później 33 pułk piechoty legionów AK. Po zakończeniu działań wojennych, w składzie Morskiej Grupy Operacyjnej, dotarł do Elbląga 24 marca 1945 roku. Zadaniem grupy było m.in. zabezpieczenie urządzeń portowych, ochrona resztek ocalałego majątku. Zadanie to zostało wykonane dzięki ofiarności i zdecydowanym działaniom ekipy Morskiej Grupy Operacyjnej.
Honorowe obywatelstwo zostało nadane uchwałą Rady Miejskiej w Elblągu nr XXX/248/92 z dnia 30 czerwca 1992 r.