Jerzy Julian Szewczyński

Jerzy Julian Szewczyński

Jerzy Julian Szewczyński
Związany z Elblągiem od 1947 r. W sierpniu 1939 r. zgłosił się jako ochotnik do Wojska Polskiego i służył w Korpusie Ochrony Pogranicza. W czasie okupacji sowieckiej i niemieckiej pracował i jednocześnie uczył się w gimnazjum na tajnych kompletach. 1 września 1943 r. został zaprzysiężony na żołnierza Armii Krajowej przyjmując wówczas pseudonim „Kowal”. Po wkroczeniu wojsk radzieckich w kwietniu 1944 r. został zmobilizowany i skierowany do Oficerskiej Szkoły Lotniczej. Po przejściu na emeryturę całą swoją energię i miłość do ojczyzny skierował na działalność społeczną wśród mieszkańców Elbląga, Kresowiaków przybyłych z dawnych terenów Polski Wschodniej i  licznych grup Sybiraków.
Od roku 1990 był Przewodniczącym Zarządu i kierował działalnością Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.  Był również Przewodniczącym Zarządu Koła Światowego Związku Żołnierzy AK oraz Przewodniczącym Rady Kombatantów przy Prezydencie Elbląga.
Jerzy Julian Szewczyński propagował wśród młodzieży historię Polskiego Państwa Podziemnego. Za swoją pracę i działalność na rzecz niepodległej Polski był wielokrotnie odznaczany najwyższymi odznaczeniami państwowymi w tym m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
Honorowe obywatelstwo zostało nadane uchwałą Nr X/178/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 października 2015 roku.