Jerzy Julian Szewczyński

Jerzy Julian Szewczyński urodzony w 1922 roku od roku 1947 mieszkał w Elblągu. W sierpniu 1939 roku zgłosił się jako ochotnik do Wojska Polskiego i służył w Korpusie Ochrony Pogranicza. W czasie okupacji sowieckiej i niemieckiej pracował i jednocześnie uczęszczał do gimnazjum na Tajnych Kompletach. 1 września 1943 roku został zaprzysiężony jako żołnierz Armii Krajowej przyjmując wówczas pseudonim „Kowal”. Po wkroczeniu wojsk radzieckich w kwietniu 1944 roku został zmobilizowany i skierowany do Oficerskiej Szkoły Lotniczej. Po przejściu na emeryturę całą swoją energię i miłość do ojczyzny skierował na działalność społeczną, wśród mieszkańców Elbląga, Kresowiaków, przybyłych z dawnych terenów Polski Wschodniej i  licznych grup Sybiraków.
      Od roku 1990 był Przewodniczącym Zarządu i kierował działalnością Towarzystwa Przyjaciół Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich.  Był również Przewodniczącym Zarządu Koła Światowego Związku Żołnierzy AK oraz Przewodniczącym Rady Kombatantów przy Prezydencie Elbląga.                              
       Jerzy Julian Szewczyński propagował wśród młodzieży historię Polskiego Państwa Podziemnego. Za swoją pracą i działalność na rzecz niepodległej Polski był wielokrotnie odznaczany najwyższymi odznaczeniami państwowymi w tym m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w wieloletniej działalności społecznej.

Honorowe obywatelstwo nadano Uchwalą Rady Miejskiej Nr X/178/2015 z dnia 29 października 2015 roku.