Historia miasta

Początki miasta przypadają na rok 1237. Wówczas to nad brzegiem rzeki Elbląg Krzyżacy założyli zamek obronny. Wokół niego wyrosła osada handlowa. W 1246 roku otrzymała ona prawa miejskie lubeckie. W Elblągu znajdowała się wówczas siedziba krajowych mistrzów Zakonu Krzyżackiego.

Nie ma chyba w Polsce miasta, miasteczka lub wioski, które nie miałyby własnego podania, bajki czy też opowiastki. Elbląg może również poszczycić się wieloma legendami dotyczącymi miasta i jego okolic.

wiek X - wiek XV

ok. 890 - relacja żeglarza Wulfstana zawierająca nazwę rzeki Ilfing - od staroszwedzkiego ilf - krótka, ing - rzeka.

1237 - Krzyżacy budują drewniany zamek w Elblągu

1238 - przybycie Dominikanów do Elbląga

1240 - uruchomienie mennicy w Elblągu, trzeciej w państwie krzyżackim

Elblag w HanzieHanza – to tajemnicze słowo, kiedyś rzadko używane poza literaturą fachową, od prawie trzydziestu lat zaczyna powracać na europejską scenę. A stało się to w roku 1980, kiedy w holenderskim mieście Zwolle odbył się I Zjazd Nowej Hanzy, na którym spotkali się przedstawiciele 43 miast należących niegdyś do Ligi Hanzeatyckiej. Wtedy to właśnie zrodził się pomysł nawiązania do wspólnej historii i tradycji Hanzy.