Gospodarka komunalna

Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
www.epwik.com.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 55 230-71-05

„Informacja na temat jakości wody dla m. Elbląg za m-c grudzień 2022 r.
Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U Nr 72 z 2001 r., poz. 747 z późniejszymi zmianami), Prezydent Miasta Elbląg, na podstawie oceny jakości wody dokonanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Elblągu informuje, że jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w częściach A, B i C załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).”

UWAGA:
Średnie miesięczne dane podstawowych parametrów jakości wody podawanej ze stacji uzdatniania do sieci wodociągowej dostępne są na stronie internetowej:
http://www.epwik.com.pl - "Woda i ścieki" - "Jakość wody".

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o przedłużeniu decyzji wodnoprawnej


Zarząd Zieleni Miejskiej
www.zzm.elblag.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  ; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 55-234-10-75

Cmentarze Komunalne
Funkcje administratora cmentarzy komunalnych w Elblągu sprawuje Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu -Wydział Administracji Cmentarzy ul. Łęczycka 46 w Elblągu
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel./fax 55 231-79-46, 55 231-79-51

Regulamin Cmentarzy Komunalnych w Elblągu
Zarządzenie w sprawie opłat za usługi cmentarne
Opłaty za usługi cmentarne na cmentarzach komunalnych na terenie miasta Elbląga

Internetowy System Wyszukiwania Osób Pochowanych na Cmentarzu "Agrykola" i Cmentarzu „Dębica” GROBONET 2.6

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
www.epec.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 55- 61-13-200

Zarząd Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.
www.zkm.elblag.com.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 55-230-79-00

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
www.zuo.elblag.com.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 55-236-12-25

SZALETY MIEJSKIE

•    Całoroczne

 • ul. Rycerska
 • ul. Wodna (Stare Miasto)
 • kabina WC na Placu Konstytucji (parking przed Sądem)
 • kabina WC ul. Kowalska (Stare Miasto)
 • kabina WC Park Traugutta

•    Sezonowe

 • Park Planty
 • Stare Miasto  (ul. Rybacka)
 • Las Komunalny Bażantarnia  (parking przy wiatach)
 • ul. Mickiewicza (zieleniec)
 • Park Kajki
 • Park Modrzewie
 • Park Traugutta
 • Park Dolinka