Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2013-2018

Dokumenty do pobrania:

Uchwała ws. przyjęcia
Program