Podatki i opłaty

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

INFORMACJA O TERMINACH I SPOSOBIE UISZCZANIA PODATKÓW ORAZ OPŁAT

FORMULARZE PODATKOWE obowiązujące od 1 stycznia 2023 r.
1. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI: IN-1, ZIN-1, ZIN-2, ZIN-3, DN-1, ZDN-1, ZDN-2
2. PODATEK ROLNY: IR-1, ZIR-1, ZIR-2, ZIR-3, DR-1, ZDR-1, ZDR-2
3. PODATEK LEŚNY: IL-1, ZIL-1, ZIL-2, ZIL-3, DL-1, ZDL-1, ZDL-2
4. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH: DT-1,DT-1/A

STAWKI PODATKOWE NA 2023
Uchwała nr XXVII/795/2022 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie miasta Elbląga.
PUBLIKACJA: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego, rok. 2022, poz. 4779
http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/WDU_N/2022/4779/akt.pdf

Uchwała nr XX/601/2021 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
PUBLIKACJA: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego, rok. 2021, poz. 4203
http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/WDU_N/2021/4203/akt.pdf

FORMULARZE PODATKOWE obowiązujące od 1 stycznia 2022 r.
1. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI: IN-1, ZIN-1, ZIN-2, ZIN-3, DN-1, ZDN-1, ZDN-2
2. PODATEK ROLNY: IR-1, ZIR-1, ZIR-2, ZIR-3, DR-1, ZDR-1, ZDR-2
3. PODATEK LEŚNY: IL-1, ZIL-1, ZIL-2, ZIL-3, DL-1, ZDL-1, ZDL-2
4. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH: DT-1,DT-1/A

STAWKI PODATKOWE NA 2022

Uchwała nr XX/600/2021 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie miasta Elbląga.
PUBLIKACJA: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego, rok. 2021, poz. 4202
http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/WDU_N/2021/4202/akt.pdf

Uchwała nr XX/601/2021 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
PUBLIKACJA: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego, rok. 2021, poz. 4203
http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/WDU_N/2021/4203/akt.pdf

FORMULARZE PODATKOWE obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.
1. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI: IN-1, ZIN-1, ZIN-2, ZIN-3, DN-1, ZDN-1, ZDN-2
2. PODATEK ROLNY: IR-1, ZIR-1, ZIR-2, ZIR-3, DR-1, ZDR-1, ZDR-2
3. PODATEK LEŚNY: IL-1, ZIL-1, ZIL-2, ZIL-3, DL-1, ZDL-1, ZDL-2
4. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH: DT-1,DT-1/A

STAWKI PODATKOWE NA 2021
UCHWAŁA NR XIV/418/2020 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie miasta Elbląga
UCHWAŁA NR XIX/382/2016 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 27 października 2016 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

FORMULARZE PODATKOWE obowiązujące od 1 stycznia 2020 r.
1. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI: IN-1, ZIN-1, ZIN-2, ZIN-3, DN-1, ZDN-1, ZDN-2
2. PODATEK ROLNY: IR-1, ZIR-1, ZIR-2, ZIR-3, DR-1, ZDR-1, ZDR-2
3. PODATEK LEŚNY: IL-1, ZIL-1, ZIL-2, ZIL-3, DL-1, ZDL-1, ZDL-2
4. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH: DT-1, DT-1A

STAWKI PODATKOWE NA 2020
UCHWAŁA NR VIII/233/2019 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie miasta Elbląga
UCHWAŁA NR XIX/382/2016 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 27 października 2016 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

FORMULARZE PODATKOWE obowiązujące od 1 lipca 2019
1. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI: IN-1, ZIN-1, ZIN-2, ZIN-3, DN-1, ZDN-1, ZDN-2
2. PODATEK ROLNY: IR-1, ZIR-1, ZIR-2, ZIR-3, DR-1, ZDR-1, ZDR-2
3. PODATEK LEŚNY: IL-1, ZIL-1, ZIL-2, ZIL-3, DL-1, ZDL-1, ZDL-2
4. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH: DT-1, DT-1A

FORMULARZE PODATKOWE obowiązujące do 30 czerwca 2019
1. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI: DN-1, IN-1, ZN-1A, ZN-1B
2. PODATEK ROLNY: DR-1, IR-1, ZR-1A, ZR-1B
3. PODATEK LEŚNY: DL-1, IL-1, ZL-1A, ZL-1B
4. UCHWAŁA NR II/25/2018 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego obowiązujących na terenie miasta Elbląga
5. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH: DT-1,DT-1/A


STAWKI PODATKOWE NA 2019
UCHWAŁA NR XXX/576/2017 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 19 października 2017 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie miasta Elbląga
UCHWAŁA NR XIX/382/2016 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 27 października 2016 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych


FORMULARZE PODATKOWE 2018
1. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI: DN-1, IN-1, ZN-1A, ZN-1B
2. PODATEK ROLNY: DR-1, IR-1, ZR-1A, ZR-1B
3. PODATEK LEŚNY: DL-1, IL-1, ZL-1A, ZL-1B
4. UCHWAŁA NR XXX/575/2017 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 19 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego obowiązujących na terenie miasta Elbląga
5. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH: DT-1,DT-1/A

STAWKI PODATKOWE NA 2018
UCHWAŁA NR XXX/576/2017 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 19 października 2017 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie miasta Elbląga
UCHWAŁA NR XIX/382/2016 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 27 października 2016 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych


FORMULARZE PODATKOWE 2017
1. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI: DN-1, IN-1, ZN-1A, ZN-1B
2. PODATEK ROLNY: DR-1, IR-1, ZR-1A, ZR-1B
3. PODATEK LEŚNY: DL-1, IL-1, ZL-1A, ZL-1B
4. Uchwała NR XX/402/2016 Rady Miejskiej W Elblągu z dnia 24 listopada 2016 r.zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego obowiązujących na terenie miasta Elbląga
5. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH: DT-1,DT-1/A


STAWKI PODATKOWE NA 2017

UCHWAŁA NR XIX/382/2016 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 27 października 2016 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XIX/381/2016 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 27 października 2016 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie miasta Elbląga


FORMULARZE PODATKOWE 2016

1. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI: DN-1, IN-1, ZN-1A, ZN-1B
2. PODATEK ROLNY: DR-1, IR-1, ZR-1A, ZR-1B
3. PODATEK LEŚNY: DL-1, IL-1, ZL-1A, ZL-1B
4. UCHWAŁA NR X/191/2015 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 29 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego obowiązujących na terenie miasta Elbląga
5. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH: DT-1,DT-1/A

STAWKI PODATKOWE OBOWIĄZUJĄCE W 2016
1. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
2. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH


FORMULARZE PODATKOWE 2015
1. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI: DN-1, IN-1, ZN-1A, ZN-1B
2. PODATEK ROLNY: DR-1, IR-1, ZR-1A, ZR-1B
3. PODATEK LEŚNY: DL-1, IL-1, ZL-1A, ZL-1B
4. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH :DT-1,DT-1/A

STAWKI PODATKOWE OBOWIĄZUJĄCE W 2015

1. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
2. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH


FORMULARZE PODATKOWE 2014
1. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI: DN-1, IN-1, ZN-1A, ZN-1B
2. PODATEK ROLNY: DR-1, IR-1, ZR-1A, ZR-1B
3. PODATEK LEŚNY: DL-1, IL-1, ZL-1A, ZL-1B
4. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH :DT-1,DT-1/A

STAWKI PODATKOWE OBOWIĄZUJĄCE W 2014

1. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
2. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 

FORMULARZE PODATKOWE 2013
1. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI: DN-1, IN-1, ZN-1A, ZN-1B
2. PODATEK ROLNY: DR-1, IR-1, ZR-1A, ZR-1B
3. PODATEK LEŚNY: DL-1, IL-1, ZL-1A, ZL-1B


UCHWAŁA W SPRAWIE ZMIANY NR KONTA W FORMULARZACH (deklaracjach -  DN-1, DR-1 i DL 1)

UCHWAŁA WS. STAWEK NA 2013 R.

FORMULARZE PODATKOWE 2012

FORMULARZE PODATKOWE 2011

FORMULARZE PODATKOWE 2010

FORMULARZE PODATKOWE 2009

FORMULARZE PODATKOWE 2008


UCHWAŁY WS. STAWEK NA 2012 R.

UCHWAŁY WS. ZWOLNIEŃ

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą Rady Miasta Elbląga.

Podatek od nieruchomości

 IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
ZIN-1 załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZIN-2 załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
ZIN-3 załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników
DN-1 deklaracja na podatek od nieruchomości
ZDN-1 załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZDN-2 załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Podatek rolny
IR-1 informacja o gruntach
ZIR-1 załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZIR-2 załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
ZIR-3 załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników
DR-1 deklaracja na podatek rolny
ZDR-1 załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZDR-2 załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Podatek leśny

IL-1 informacja o lasach
ZIL-1 załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZIL-2 załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
ZIL-3 załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników
DL-1 deklaracja na podatek leśny.pdf
ZDL-1 załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZDL-2 załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Deklaracja na podatek od środków transportowych na 2019 rok
DT-1 deklaracja na podatek od środków transportowych
DT-1A załącznik do deklaracji DT-1 na podatek od środków transportowych