Stypendium Kulturalne Miasta Elbląg

Dążąc do ciągłego doskonalenia i ulepszania prowadzonej przez samorząd polityki kulturalnej ustanowiono w 2011 roku nowy program - Stypendium Kulturalne Miasta Elbląg.

Adresowany jest on do dojrzałych artystów, profesjonalnych i niezawodowych twórców, którzy mają pomysł na zrealizowanie konkretnego przedsięwzięcia, projektu kulturalnego.
Regulamin i wniosek Stypendium Kulturalnego Miasta Elbląg (do pobrania)

Laureaci Stypendium Kulturalnego Miasta Elbląg