Nagrody Artystyczne Prezydenta Elbląga

Nagrody Artystyczne Prezydenta Elbląga mają umożliwiać młodym artystom realizację ich twórczych zamierzeń i dalszy rozwój, są formą  wyróżnienia osób, które mimo młodego wieku poszczycić się mogą sukcesami i osiągnięciami w dziedzinie kultury. Celem programu jest umożliwienie młodym twórcom dokonania znaczącego kroku w ich karierze artystycznej.

Regulamin i wniosek Nagrody Artystycznej Prezydenta Elbląga (do pobrania)

Laureaci Nagrody Artystycznej Prezydenta Elbląga