Stypendium Artystyczne Miasta Elbląg

Stypendium Artystyczne Miasta Elbląg to program, który powstał by sprawować mecenat nad najzdolniejszą młodzieżą pochodzącą z Elbląga i tutaj rozwijającą swoje umiejętności. Do najważniejszych zadań Stypendium Artystycznego należy promocja i wsparcie finansowe laureatów konkursów, festiwali, przeglądów o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym; uczniów, studentów i absolwentów  uczelni artystycznych. Ma pomóc w wykreowaniu nowej generacji artystycznej decydującej o obliczu elbląskiej kultury.

Regulamin i wniosek Stypendium Artystycznego Miasta Elbląg (do pobrania)

Laureaci Stypendium Artystycznego Miasta Elbląg