Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Elblągu

 • Wydział Zamiejscowy w Elblągu powstał w 1999 roku. Szkoła posiada własny program działalności formacyjnej oraz program socjalizacji i akulturacji społeczności szkolnej pracowników i studentów
 • Wydział podpisał wiele umów o współpracy, zwłaszcza ze stowarzyszeniami o profilu gospodarczym, utrzymuje ścisłą współpracę z wieloma przedsiębiorstwami, realizując tam m.in. praktyki studenckie II stopnia.
 • Środowisko naukowe Wydziału korzysta z wiedzy o planowanych wydarzeniach i kierunkach rozwoju regionalnego z opublikowanych strategii miasta, powiatu i województwa. Dokumenty te są ważnym kontekstem planów pracy Wydziału. Ważną dziedziną rocznego planowania pracy Wydziału jest analiza lokalnego i regionalnego rynku pracy.
 • W 2010 roku szkoła zakupiła nowy budynek przy ul. Grunwaldzkiej 7 w Elblągu, gdzie obecnie mieści się jej siedziba i gdzie prowadzone są zajęcia. Studenci mogą kształcić się w komfortowych warunkach.
 • Szkoła oferuje najlepszym i najbardziej potrzebującym studentom szeroko rozwinięty Uczelniany system stypendialny, w tym: Zwolnienie z czesnego za wysoką średnią
  z ocen na świadectwie maturalnym, stypendium za wyniki w nauce lub sporcie, Stypendium ministra za osiągnięcia w nauce, Stypendium ministra za osiągnięcia
  w sporcie, Stypendium socjalne, Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium mieszkaniowe, stypendium na wyżywienie, zapomoga
 • Akademickie Biuro Karier powstało, by służyć pomocą studentom i absolwentom Szkół Wyższych im. Bogdana Jańskiego w skutecznym i sprawnym wejściu i funkcjonowaniu na coraz trudniejszym rynku pracy. Biuro nawiązuje kontakty z pracodawcami, współorganizując z urzędami zatrudnienia targi pracy, organizując prezentacje firm na terenie Uczelni, a także upowszechniając wśród studentów informacje na temat pracy w różnych firmach. Działalność Biura Karier współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oferta edukacyjna:

W ofercie szkoły znajdują się studia I stopnia licencjackie i inżynierskie. Studia I stopnia (licencjackie/inżynierskie) są to wyższe studia zawodowe, które umożliwiają uzyskanie wiedzy i umiejętności w określonym zakresie kształcenia i przygotowują do pracy w określonym zawodzie. Kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata/inżyniera na jednym z dwóch kierunków, jakie są prowadzone przez Wydział Zamiejscowy w Elblągu. Nauka na wyższych studiach I stopnia wymaga uprzedniego ukończenia szkoły średniej oraz zdania matury. Studia I stopnia licencjackie stacjonarne (dzienne) trwają 3 lata zaś studia niestacjonarne (zaoczne) trwają 3,5 roku. Natomiast studia I stopnia inżynierskie stacjonarne (dzienne) trwają 3,5 roku zaś studia niestacjonarne (zaoczne) - 4 lata. Studia kończą się obroną pracy dyplomowej. Czas zajęć jest dostosowany zarówno do możliwości studentów niepracujących jak i pracujących. Ukończenie wyższych studiów I stopnia pozwala kontynuować naukę na wyższych studiach II stopnia (magisterskich).

Kierunki:

W chwili obecnej oferta Wydziału Zamiejscowego w Elblągu pozwala na kształcenie na kierunkach Zarządzanie oraz Gospodarka Przestrzenna (studia I stopnia licencjackie/inżynierskie), w organizacji są kolejne dwa: Turystyka i Rekreacja oraz Stosunki Międzynarodowe

Gospodarka przestrzenna

Specjalności

 • Gospodarka przestrzenna - studia inżynierskie nowość!
 • Rewitalizacja
 • Szacowanie nieruchomości
 • Zarządzanie i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Zarządzanie

Specjalności

 • Rachunkowość i controlling
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim
 • Zarządzanie logistyką
 • Zarządzanie organizacjami
 • Zarządzanie turystyką

Studia podyplomowe - głównym celem studiów podyplomowych jest doskonalenie umiejętności zawodowych na jednym z dwunastu kierunków jakie są prowadzone przez Wydział Zamiejscowy w Elblągu. Kandydaci muszą posiadać wykształcenie wyższe i legitymować się dyplomem ukończenia studiów I lub II stopnia, bądź jednolitych studiów magisterskich. Absolwenci Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego zapisując się na studia podyplomowe nie płacą wpisowego! Ale to nie wszystko - nasi absolwenci otrzymują także 20% zniżkę na czesne!

Dostępne kierunki studiów podyplomowych: Audyt wewnętrzny i kontrola zarządzania w jednostkach sektora finansów publicznych, Diagnoza i terapia pedagogiczna, Doradztwo zawodowe, Edukacja dla bezpieczeństwa, Organizacja i zarządzanie oświatą, Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna , Rachunkowość i controlling, Rewitalizacja terenów zurbanizowanych i poprzemysłowych, Studium pedagogiczne, Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, Zarządzanie kapitałem ludzkim, Zarządzanie turystyką

W Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego działa od 1997 roku Akademicki Związek Sportowy, którego celem jest organizacja życia sportowego uczelni.
W ramach AZS działają następujące sekcje sportowe: sekcja piłki nożnej, sekcja rytmiczna, inne.


Dokumenty można składać:
ul. Grunwaldzka 7, 82-300 Elbląg
(od poniedziałku do soboty w godz. 8.00 - 18.00)
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
telefon: 55 625 00 44

82-300 Elbląg, ul. Grunwaldzka 7/2
82-300 Elbląg, ul. Stary Rynek 3
tel. +48 552 304 050, +48 552 304 080
fax. +48 552 304 055 wew. 201
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.