Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Elblągu Regent College

  • Regent College od 9 lat kształci w systemie dziennym i zaocznym. Uczelnia prowadzi trzyletnie studia licencjackie w zakresie filologii angielskiej. Objęta jest opieką naukowo-dydaktyczną przez Instytut Anglistyki Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego.
  • Kolegium jest niepublicznym zakładem kształcenia nauczycieli z uprawnieniami szkoły publicznej, którego słuchacze mają takie same prawa jak studenci uczelni wyższych. Regent College może się pochwalić największą ilością studentów filologii angielskiej spośród wszystkich kolegiów języków obcych w kraju.
  • Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Elblągu zwolniło wszystkich starających się o przyjęcie z opłaty rekrutacyjnej.
  • dla wszystkich, którym nie uda się zaliczyć rozmowy wstępnej szkoła przygotowała intensywny kurs przygotowujący do podjęcia nauki – rok zerowy. Jest to forma intensywnego kursu przygotowującego do podjęcia nauki na pierwszym roku studiów. Celem roku zerowego jest podniesienie znajomości języka angielskiego do kryteriów stawianych słuchaczom pierwszego roku. Pozytywne zaliczenie egzaminu kończącego rok zerowy, gwarantuje przyjęcie na pierwszy rok studiów w Regent College.
  • Szkoła oferuje wysoki poziom nauczania, wykwalifikowaną kadrę, dogodne warunki, jak i odpowiednią atmosferę pracy.
  • Szkoła od kilku lat realizuje projekty współfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny w zakresie doskonalenia nauczycieli.


Oferta edukacyjna:

Trzyletnie studia licencjackie w zakresie filologii angielskiej. Po trzech latach nauki słuchacze otrzymują dyplom ukończenia Kolegium, a po obronie pracy licencjackiej tytuł licencjata filologii angielskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego i mogą ubiegać się o przyjęcie na uzupełniające studia magisterskie dowolnej uczelni (na ogólnych warunkach rekrutacji).

Tryby nauczania

Nauka w Kolegium prowadzona jest w trybie:

DZIENNYM (6 semestrów) - zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku przez okres dziewięciu miesięcy plus sesje egzaminacyjne,

ZAOCZNYM (6 semestrów) - zjazdy odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele od października do czerwca.

Przyjęcie kandydatów na I rok nauki następuje na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego, którego zasadniczym elementem jest egzamin wstępny w formie rozmowy predyspozycyjnej.

Zasady przyjęcia

Decyzją Rady Programowej zasady rekrutacji na rok akademicki 2010/2011 na studia filologia angielska kształtują się następująco:

  • nowa matura, angielski na poziomie rozszerzonym:

Kandydaci, którzy zdali maturę z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym są zwolnieni z egzaminu wstępnego. Pozostałe przedmioty wybrane na maturze nie mają znaczenia w procesie rekrutacji.

  • nowa matura, angielski na poziomie podstawowym:

Jeżeli na poziomie rozszerzonym zdawany był inny przedmiot niż język angielski, kandydaci są przyjmowani na podstawie rozmowy predyspozycyjnej.

  • stara matura

Kandydaci przyjmowani są na podstawie rozmowy predyspozycyjnej.


Dział rekrutacji:

tel: (55) 234-07-16

Dziekanat NKJO w Elblągu
ul. Królewiecka 100
82-300 Elbląg

tel.: (55) 234 07 23
tel./fax.: (55) 234 07 25
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.