Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

  • Studia magisterskie i licencjackie z możliwością kontynuowania nauki na studiach podyplomowych
  • Kadra naukowo-dydaktyczna gwarantująca wysoki poziom nauczania i jakość dyplomu uczelni
  • Praca dla absolwentów, dzięki pomocy Centrum Promocji Zawodowej Studentów i Absolwentów oraz szerokiej ofercie praktyk zawodowych
  • Intensywny program nauki języków obcych umożliwiający biegłe opanowanie przynajmniej jednego język obcego
  • Elastyczny system opłat dostosowany do indywidualnych możliwości finansowych studentów
  • Stypendia i nagrody
  • Uczelnia współpracuje z wieloma ośrodkami akademickimi zlokalizowanymi w różnych częściach świata m.in. w Niemczech, Rosji, Kanadzie, czy Finlandii. W ramach przyjętych zobowiązań studenci EUH-E wyjeżdżają na studia i praktyki do uczelni partnerskich. Wyjazdy organizowane są w ramach programu ERASMUS, ze wsparciem finansowym UE, oraz w ramach dwustronnych umów
  • Praktyki studenckie - studenci mają do wyboru różne formy praktyk, które pozwolą zdobyć doświadczenie i umiejętności poszukiwane na rynku pracy


Oferta edukacyjna:

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI (studia stacjonarne i niestacjonarne)

oferowane specjalności, m.in. pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńcza
i socjalna, zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, pedagogika opiekuńcza
i wspomaganie rozwoju małego dziecka, pedagogika społeczno-rodzinna

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU (studia stacjonarne i niestacjonarne)

oferowane kierunki: Pielęgniarstwo, Ratownictwo medyczne, Fizjoterapia, Zdrowie Publiczne

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII (studia stacjonarne i niestacjonarne)

oferowane kierunki: Administracja (specjalności m.in. administracja europejska,
administracja publiczna, administracja samorządowa),
Zarządzanie (specjalności m.in. zarządanie finansami i controlling,
zarządzanie małym przedsiębiorstwem, zarządzanie zasobami ludzkimi)

Studium Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych realizuje kursy specjalistyczne skierowane w szczególności do pielęgniarek i położonych

Wybrana oferta kursów: pielęgniarstwo położnicze, pediatryczne, zachowawcze, psychiatryczne, leczenie ran, terapia bólu przewlekłego u dorosłych, resuscytacja krążeniowo-oddechowa dorosłych, szczepienia ochronne

Studia Podyplomowe

Kierunki pedagogiczne, m.in. andragogika, oligofrenopedagogika, organizacja i zarządzanie oświatą, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, resocjalizacja, socjoterapia, zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, pomoc psychologiczna, organizacja pomocy społecznej

Inne kierunki, m.in. doradca zawodowy, broker edukacyjny, administracja publiczna, logistyka i transport, organizacja działalności rolnej, zarządzanie projektem unijnym,

Wykładowcy ! kluczem do sukcesu uczelni

O poziomie kształcenia wyższej uczelni decyduje kadra naukowo-dydaktyczna, jej wiedza, kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności. Grono pracowników naukowo-dydaktycznych EUH-E to ponad 35 osób legitymujących się tytułem profesora i 70 osób zatrudnionych na stanowisku adiunkta. Wśród nich znajdują się wybitni praktycy z różnych dziedzin wiedzy, lekarze, pedagodzy, historycy, ekonomiści. Uczelnia dofinansowuje zdolnych asystentów pragnących rozwijać się naukowo w zakresie uzyskiwania stopni naukowych: doktora
i habilitacji. Dzięki takiej kadrze naukowo-dydaktycznej uczelnia może gwarantować wysoki poziom nauczania i jakość dyplomu.

Studenci Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej

Kierując swoje kroki do EUH-E dokonujecie właściwego wyboru. Uczelnia zapewni Wam możliwość realizacji i rozwoju zainteresowań. Oprócz nauki i zajęć dydaktycznych, znajdziecie czas na rozrywkę. Parlament Studentów EUH-E zadba o to, by życie studenckie było ciekawe i kolorowe. Każdy student naszej uczelni może rozwijać swoje pasje
i zainteresowania poprzez uczestnictwo w kołach naukowych i sekcjach. Parlament Studentów organizuje imprezy inauguracyjne, otrzęsiny, juwenalia, a także różnego rodzaju wyjazdy. Jesteśmy otwarci na współpracę i pomoc wszystkich studentów. Czekamy na nowe, niebanalne pomysły, które sprawią, że studiowanie w EUH-E będzie stuprocentową przyjemnością.

Szczegółowy wykaz wszystkich kierunków studiów, studiów podyplomowych oraz kursów specjalistycznych znajduje się na stronie internetowej uczelni: www.euh-e.edu.pl

Centrum rekrutacji przyjmuje dokumenty na studia:

od poniedziałku do piątku od godz. 10.00-15.00
Rekrutacja na studia trwa od 21 czerwca do 30 września. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń


Rekrutacja

ul. Lotnicza 2
82-300 Elbląg
tel.: 55 239 38 10 lub 55 239 39 55
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Punkt Rekrutacyjny w Tczewie

ul. 30 Stycznia 1(Centrum Edukacji Dorosłych)
83-110 Tczew
tel. 58 532 09 95