„Podróż po krainie praw dziecka”

„Podróż po krainie praw dziecka”

„Podróż po krainie praw dziecka” - „Podróż po krainie praw dziecka”

Prawo do życia i tożsamości, nauki,  wychowania w rodzinie, godnych warunków życia, odpoczynku – to tylko niektóre z praw przysługujących dzieciom niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia.  W piątek w Ratuszu Staromiejskim odbyły się obchody Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka.

Uroczystości były podsumowaniem realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 projektu pn. „Podróż po krainie Praw Dziecka”. Jego celem było między innymi zwiększenie wiedzy uczestników projektu na temat praw dziecka, przypomnienie postaci Janusza Korczaka – prekursora Praw Dziecka, wskazanie dzieciom właściwych wzorów postępowania i kształtowanie postawy otwartości, tolerancji i życzliwości wobec inności. W ramach projektu dzieci uczestniczyły także w zajęciach edukacyjnych i tematycznych z zakresu tradycji ludzi różnych narodowości zamieszkujących Elbląg (romskiej, niemieckiej, ukraińskiej).


Podczas piątkowej uroczystości dzieci elbląskich przedszkoli i uczniów elbląskich szkół (SOSW nr 2, Przedszkola nr 8, 19, SP nr 4, SP 12) zaprezentowały programy artystyczne na temat praw przysługujących dzieciom. Obchodom towarzyszyła także pokonkursowa wystawa prac plastycznych pt. ”Dzieci mają swoje prawa”.


Projekt „Podróż po krainie Praw Dziecka” realizowany był w ramach rządowego „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020”. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawował Prezydent Elbląga Witold wróblewski.

„Podróż po krainie praw dziecka”

„Podróż po krainie praw dziecka” - „Podróż po krainie praw dziecka”

„Podróż po krainie praw dziecka”

„Podróż po krainie praw dziecka” - „Podróż po krainie praw dziecka”

„Podróż po krainie praw dziecka”

„Podróż po krainie praw dziecka” - „Podróż po krainie praw dziecka”

„Podróż po krainie praw dziecka”

„Podróż po krainie praw dziecka” - „Podróż po krainie praw dziecka”

„Podróż po krainie praw dziecka”

„Podróż po krainie praw dziecka” - „Podróż po krainie praw dziecka”

„Podróż po krainie praw dziecka”

„Podróż po krainie praw dziecka” - „Podróż po krainie praw dziecka”

„Podróż po krainie praw dziecka”

„Podróż po krainie praw dziecka” - „Podróż po krainie praw dziecka”

„Podróż po krainie praw dziecka”

„Podróż po krainie praw dziecka” - „Podróż po krainie praw dziecka”

„Podróż po krainie praw dziecka”

„Podróż po krainie praw dziecka” - „Podróż po krainie praw dziecka”

„Podróż po krainie praw dziecka”

„Podróż po krainie praw dziecka” - „Podróż po krainie praw dziecka”

„Podróż po krainie praw dziecka”

„Podróż po krainie praw dziecka” - „Podróż po krainie praw dziecka”