Pierwszy krok w kierunku Elbląskiego Centrum Edukacji Zawodowej

CKP

CKP - CKP

Prezydent Witold Wróblewski stara się o dofinansowanie projektu. „Rozbudowy Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy”. Wniosek złożony został do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020, poddziałanie 9.3.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego.

- „Planowana rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu to pierwszy etap tworzenia Elbląskiego Centrum Edukacji Zawodowej, którego celem jest stworzenie lepszych warunków kształcenia zawodowego i koordynacja zadań związanych z dostosowywaniem kierunków kształcenia zawodowego do realnych potrzeb lokalnych pracodawców” – podkreśla Prezydent Witold Wróblewski.

Projekt obejmuje rozbudowę CKP poprzez skomunikowanie za pomocą łącznika budynku nowoprojektowanego z budynkiem istniejącym. W nowym budynku znajdą się dwie nowocześnie wyposażone pracownie:
•    odlewnicza z kuźnią, w której realizowana będzie praktyczna nauka zawodu: technik odlewnik;
•    energii odnawialnej, w której realizowana będzie praktyczna nauka zawodu: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Z ww. pracowni oraz całej infrastruktury wytworzonej w ramach projektu korzystać będą także uczniowie kształcący się na innych kierunkach kształcenia zawodowego.
W nowym budynku znajdą się również: garaż ze stanowiskami dydaktycznymi, pomieszczenia socjalne, magazynowe, sanitarne, techniczne, winda towarowo-osobowa. Wykonane zostaną niezbędne prace związane z infrastrukturą towarzyszącą: przyłącza, ciągi komunikacyjne; zagospodarowanie terenu, prace rozbiórkowe. Budynek przystosowany będzie do korzystania przez osoby niepełnosprawne.
Projekt stanowi I etap planowanej rozbudowy infrastruktury CKP. W kolejnym etapie, planowanym do realizacji w latach 2018-2019, zakładana jest dalsza rozbudowa budynku i utworzenie nowocześnie wyposażonych pracowni: stolarsko-ciesielskiej oraz budowlanej.  

Lata realizacji 2017-2018
Koszt projektu: 3 557 153,60
Planowane dofinansowanie: 2 948 880,33