Akademia z okazji Święta Niepodległości

akademia

akademia - akademia


10 listopada br. w Szkole Podstawowej nr 23 odbyła się  akademia z okazji Święta Niepodległości.

Ważne narodowe święta mają w naszej placówce szczególnie uroczystą oprawę, ponieważ mamy w pamięci słowa Księdza Kardynała Wyszyńskiego : „...okruchy dziejów narodu są mocą jego ducha, trzeba więc podawać młodemu pokoleniu to pożywienie, aby naród nie zatracił związku z dziejami. Naród bez dziejów, bez historii, bez przeszłości staje się wkrótce narodem bez ziemi, narodem bezdomnym, bez przyszłości.”   

Tradycyjnie uroczystość rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu  narodowego. Następnie Pani Dyrektor Joanna Celińska przywitała gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością w tym szczególnym dniu. Byli to Wojewoda Warmińsko-Mazurski Pan Artur Chojecki, Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Marek Pruszak oraz Pani Jolanta Lisewska Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej, Kierownik Referatu Edukacji przy Urzędzie Miasta Pani Beata Nosewicz, przedstawicielka Kuratorium Oświaty Pani Joanna Poźnikiewicz, Prezes ZNP Pan Gerard Przybylski, Przewodnicząca MKO NSZZ Solidarność Pani Aldona Iwko.

W odświętnie przybranej sali część artystyczna rozpoczęła się polonezem zaprezentowanym przez uczniów klas czwartych, który wywołał burzę oklasków na widowni. Natomiast główną część uroczystości wypełnił montaż słowno-muzyczny, podczas którego narratorzy w skrócie zobrazowali sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości, ukazali ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli, stale wychodził z inicjatywą walki za ojczyznę. Uczniowie śpiewali pieśni żołnierskie, patriotyczne oraz recytowali wiersze. Całości dopełniały pokazy slajdów ukazujące historię Rzeczpospolitej oraz sylwetki naszych bohaterów narodowych.

Pragnęliśmy, aby ten występ skłonił uczniów do refleksji na temat ojczyzny, aby był lekcją patriotyzmu i historii oraz wyrazem pamięci o tych, dzięki którym żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce.


Mirosława Bisaga

akademia

akademia - akademia

akademia

akademia - akademia

akademia

akademia - akademia

akademia

akademia - akademia