Sukces Koła Naukowego Administracji Bezpieczeństwa Publicznego Public Safety na konferencji w Siedlcach

konferencja

konfrencja - konferencja


W dniach 12-13 września 2016 roku Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach zorganizował XV Konferencję Studenckich Kół Naukowych na temat „Działania badawczo-rozwojowe młodzieży akademickiej.” W konferencji uczestniczyło 64 studentów i doktorantów kół naukowych z dwudziestu ośrodków akademickich. PWSZ w Elblągu reprezentowały członkinie Koła Naukowego Administracji Bezpieczeństwa Publicznego Public Safety działającego w Instytucie Ekonomicznym.

Referaty wygłosiły studentki: Joanna Uzdowska, Żaneta Jankielewicz, Ewa Komuda, Anna Komosińska oraz Anna Stefańska. Wystąpienia zostały bardzo pozytywnie odebrane przez biorących udział w konferencji studentów oraz kadrę naukową. Artykuł studentki Joanny Uzdowskiej zajął trzecie miejsce w konkursie na najlepszy artykuł zaprezentowany podczas XV Konferencji Studenckich Kół Naukowych w ramach sekcji nauk humanistycznych i nauk społecznych. Konferencja została zakończona uroczystą kolacją i spotkaniem uczestników z kadrą naukową UP-H w Siedlcach.

Studenci zrzeszeni w Kołach Naukowych Instytutu Ekonomicznego: Myśli Społecznej i Politycznej Seneka oraz Public Safety byli również organizatorami I Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Studenckiej Konferencji Naukowej pt. „Wyzwania współczesnego świata: szanse i zagrożenia”, która odbyła się 22 października 2015 roku. Konferencja była prowadzona w trzech panelach: nauk ekonomicznych, nauk administracyjnych i bezpieczeństwa oraz nauk politechnicznych i technicznych. Przedsięwzięcie to miało na celu stworzenie możliwości dyskusji oraz wymiany poglądów i było skierowane do studentów wszystkich uczelni w kraju. Charakter konferencji zapewnił poznanie jej uczestnikom szerszego spojrzenia na poruszaną tematykę. Ponadto podczas konferencji zaprezentowany został dotychczasowy dorobek naukowy studenckich kół naukowych oraz wskazano perspektywy ich dalszego rozwoju. Najlepsze referaty przedstawione podczas konferencji zostały zebrane w publikacji pt. „Wyzwania współczesnego świata – szanse i zagrożenia” pod redakcją naukową prof. dra hab. Romana Kisiela oraz dra Mariusza Darabasza.

konfrencja

konfrencja - konfrencja

konfrencja

konfrencja - konfrencja