Bezpieczny EL-Przedszkolak

Bezpieczny El-Przedszkolak

Bezpieczny El-Przedszkolak - Bezpieczny El-Przedszkolak
Współczesne czasy niosą wiele zagrożeń i niebezpieczeństw, dlatego też potrzeba bezpieczeństwa powinna stać się celem nadrzędnym. W 22 elbląskich przedszkolach miejskich i punkcie przedszkolnym zostały podjęte działania skierowane na poprawę bezpieczeństwa dzieci poprzez Projekt Bezpieczny El-Przedszkolak w ramach programu Bezpieczny Elbląg.

 

Głównym założeniem podejmowanych działań jest edukacja młodego pokolenia z zakresu bezpieczeństwa. Bezpieczny El-Przedszkolak wdraża działania mające na celu aktywizację społeczną w zakresie przeciwdziałania występującym zagrożeniom w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bezpieczeństwa środowiska naturalnego,
czy ochrony zdrowia.

Wzorem roku poprzedniego do wspólnych działań włączyły się jednostki Straży Pożarnej, Policji, Pogotowia Ratunkowego, Straży Miejskiej, Wojska oraz po raz pierwszy  Nadleśnictwa. Współpraca skonkretyzuje się w formie działań edukacyjnych przeprowadzonych bezpośrednio przez funkcjonariuszy w formie spotkań na terenie przedszkola, wizytach i wycieczkach do jednostek. W trakcie spotkań dzieci będą uczyć się oceniać okoliczności i elementy niebezpieczeństwa, ustalać plany działania, uczyć się, jak ,,unikać” niebezpiecznych sytuacji lub jak z nich wybrnąć, uczyć się bycia ostrożnym  
i kształtować umiejętność mówienia ,,nie”.

Od 12 września do 21 października 2016 r. we wszystkich przedszkolach odbędą się tematyczne tygodnie pod patronatem każdej ze służb mundurowych. I tak kolejno tygodnie: czerwony – Straż Pożarna, moro – Wojsko, zielony – Nadleśnictwo, niebieski – Policja i Straż Miejska, biały – Służby Medyczne, kolorowy – podsumowanie projektu.
Momentem kulminacyjnym, a zarazem podsumowaniem wspólnych działań będzie Olimpiada Bezpiecznego El-Przedszkolaka, która odbędzie się 21 października 2016 r. w hali MOS. Przedszkolaki wraz z reprezentantami służb mundurowych, będą rywalizować w konkurencjach sportowych oraz sprawdzających wiedzę z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Zainteresowanie dzieci i ich rodziców jest ogromne, z niecierpliwością czekają na kolejne tygodnie pełne niespodzianek, spotkań i wyzwań.