Finał roku szkolnego 2015/2016 województwa z najlepszym gimnazjum- elbląską trójką

24 czerwca obfitował w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Elblągu w uroczystości. Swoje pożegnanie świętowały trzecie klasy Gimnazjum nr 3.

Świadectwa odebrali też osobno uczniowie II LO i uczniowie Gimnazjum nr 3. Kulminacyjną galą było jednak wojewódzkie zakończenie roku szkolnego, jego podsumowanie z udziałem najważniejszych władz województwa i współorganizatorów przedsięwzięcia: Wice-Wojewody warmińsko-mazurskiego (w imieniu Wojewody), Kuratora oświaty, Prezydenta miasta Elbląga. Dodatkowo wśród zaproszonych gości znaleźli się: parlamentarzyści- senatorzy i posłowie, władze województwa- Marszałek Województwa, Radni Rady Miasta, przedstawiciele służb mundurowych, Związków Zawodowych, dyrektorzy elbląskich instytucji kultury, oświaty, szkól i placówek oświatowych, a także najlepsi uczniowie elbląskich szkół, ich opiekunowie, nauczyciele i rodzice.

Wojewoda, Kurator i Prezydent m. Elbląga wyróżnili Gimnazjum nr 3, czyniąc je organizatorem- gospodarzem zakończenia roku szkolnego z uwagi na fakt, że szkoła ta osiągnęła najlepsze wyniki w roku szkolnym 2015/2016, zostając w rankingu Kuratorium Oświaty i Wychowania przodującym w województwie warmińsko-mazurskim gimnazjum. Na fakt ten wpłynęła rekordowa ilość laureatów i finalistów w konkursach przedmiotowych. Dodatkowo uczniowie Gimnazjum nr 3 mogą się pochwalić wspaniałymi wynikami na egzaminach gimnazjalnych (osiągając ósmy stanin na dziewięć możliwych). Z rąk Kuratora Oświaty Artura Chojeckiego i dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2  w Elblągu Agnieszki Jurewicz  świadectwa odebrało dziesięciu najlepszych uczniów szkoły: Maksymilian Safarewicz, Paulina Hnatuśko, Wiktoria Kozłowska, Laura Bursztynwicz, Marta Bombała, Natalia Milusz, Dawid Woźny, Sandra Pawluk, Karolina Stasiak, Michał Flakowski.

Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Miasta w Elblągu Małgorzata Sowicka podsumowała działalność i osiągnięcia elbląskich placówek oświatowych. Nie ma wątpliwości, że 54 laureatów i 86 finalistów w szkołach podstawowych, 82 laureatów i 103 finalistów w gimnazjach (47 laureatów i 46 finalistów w Gimnazjum nr 3), 10 laureatów i 51 finalistów w liceach to według niej powód do dumy. Prezydent miasta Elbląga rozdał 84 nagrody dla najlepszych uczniów wszystkich lokalnych szkół. Pożegnał też dyrektor elbląskiej delegatury Kuratorium Oświaty  i Wychowania p. Halinę Uźluk, a także dziewięciu nauczycieli, którzy zakończyli swoją wieloletnią pracę w oświacie.

Zewsząd płynęły pochwały i życzenia. Wice-Wojewoda Sławomir Sadowski gratulował przyjaznej i twórczej atmosfery w ZSO nr 2 i podkreślał więź szkoły z tradycjami narodowymi. Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki zauważył, że miastu Olsztyn wyrosła godna konkurencja, co gorąco podziwiał i czego serdecznie gratulował, wyrażając nadzieję, że ciążący na Gimnazjum nr 3 obowiązek kontynuacji sukcesu przyniesie mu wspaniałe wyniki w dalszej przyszłości i zmotywuje inne elbląskie szkoły do osiągania podobnych celów. Prezydent miasta Elbląga Witold Wróblewski dziękował dyrektorom, nauczycielom i uczniom za wspaniałe osiągnięcia, gratulował Gimnazjum nr 3 sukcesu, zauważając, że dzięki niemu Elbląg może czuć się wyróżniony, a jego sukcesy dostrzeżone. Dotąd to Olsztynowi przypadały w udziale takie zaszczyty.

Choć  w oświacie powstają nowe kierunki rozwoju, co zauważył Marek Pruszak, Przewodniczący Rady Miasta, Elbląg jest dobrze przygotowany do nowych wyzwań. Jeśli tyle świadectw z biało- czerwonym paskiem jest wydawanych w naszych szkołach (w tym roku w ZSO nr 2 aż prawie 450), to jest to nie tylko powód do dumy, ale i świętowania, bo oznacza, że edukacja w Elblągu ma wysoką wartość i jakość, a szczególną jej zaletą cieszy się lider elbląskich szkół- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 z ul. Królewieckiej.

Dorota Radomska
Rzecznik prasowy ZSO nr 2