Ponad 8 litrów krwi od uczniów ZSIŚiU

akcja krwiodawstwa
Nie ma na świecie drugiej tak unikalnej i życiodajnej substancji jak krew. Trudno także szukać na świecie innej grupy, dla której bezinteresowna pomoc drugiemu człowiekowi byłaby tak ważna, jak dawcy krwi. Jest nas wielu, ale może być jeszcze więcej!
A oto wynik IV. akcji honorowego oddawania krwi w ZSIŚiU pod hasłem: "Nasze serca są wielkie, a krew gorąca!", która odbyła się 09 czerwca w naszej szkole.

Tym razem znów ponad 8 litrów krwi z ZSIŚiU trafi do potrzebujących.

Podczas akcji 26 uczniów oraz dwóch nauczycieli z entuzjazmem odpowiedziało na tę akcję. Wśród dawców decyzję o honorowym oddawaniu krwi po raz pierwszy podjęło 6 uczniów. Ostatecznie 8.100 ml krwi trafi do potrzebujących.

Dziękujemy każdemu, kto dzieli się swoją krwią! Krew ratuje życie!

Jerzy Pędzisz, prezes HDK „Absolwent" przy ZSIŚiU

akcja krwiodawstwa

akcja krwiodawstwa