Elbląska oświata - od zmian organizacyjnych do zmian kadrowych

konferencja

konferencja - konferencja

176 zachowanych miejsc pracy dla młodych nauczycieli i uporządkowanie organizacji pracy w elbląskich szkołach. To efekt działań podjętych przez Prezydenta Witolda Wróblewskiego na rzecz oświaty w naszym mieście. Podczas wczorajszej konferencji prasowej prezydent Wróblewski, przy wsparciu Piotra Żuchowskiego doradcy prezydenta oraz Małgorzaty Sowickiej dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu, przedstawiał i uzasadniał zmiany, które od nowego roku szkolnego czekają elbląską oświatę.

- „Temat oświaty jest jednym z najważniejszych problemów, przed jakim stanąłem. Przypominam, że oświata zajmuje od wielu lat jedno z głównych miejsc wśród wydatków budżetowych. Jak już powiedziałem to temat niezwykle złożony, bo dotyczy praktycznie większości mieszkańców Elbląga, którzy związani są z systemem oświaty. Przed nadchodzącym rokiem szkolnym 2016/2017 stanąłem przed szczególnym zadaniem. Postanowiłem bezwzględnie uporządkować arkusze organizacyjne szkół, które są tak naprawdę planem finansowym szkoły. Musiałem podjąć się tego zadania, bo w ostatnich latach szkoły nie były traktowane sprawiedliwie. Wiedziałem również, że jest obiektywna przesłanka – niż demograficzny, czyli kolejny rok mniejszej liczby uczniów. Decyzją nowego rządu zniesiony został również obowiązek szkolny dla 6-latków. W takiej sytuacji było rzeczą oczywistą, iż konsekwencją będzie niebezpieczeństwo ogromnych zwolnień” – podkreślał Prezydent Witold Wróblewski.

Ze wstępnych wyliczeń wynikało, że jeśli nie podjęte zostaną żadne działania to nie będzie pracy dla 197 nauczycieli – to jest dla przykładu 5 szkół gimnazjalnych, lub 2 największe zespoły szkół w naszym mieście.  

- „Nie mogłem na to pozwolić. Musiałem podjąć kroki, które zapobiegłyby zwolnieniom młodych nauczycieli, bo to oni pierwsi straciliby pracę, a jednocześnie musiałem uporządkować systemowo organizację pracy w naszych szkołach. Przy tym wszystkim jednak pamiętałem o tym, że uczeń nie może na tym ucierpieć. Było to trudne, ale udało się” – zaznaczył Prezydent.

Ostatecznie uratowanych zostało 176 etatów. Pierwszym działaniem, które się do tego przyczyniło było uporządkowanie arkuszy organizacyjnych, które przygotowane zostały według przygotowanych przez Departament zasad i w trakcie zatwierdzania arkuszy zasady te były z konsekwencją egzekwowane.

Po raz pierwszy wdrożone zostały również nowatorskie rozwiązania, które pozwoliły nam zachować miejsca pracy dla ludzi młodych.

1. Wprowadzony został program emerytalny. Nauczycielom, którzy mają prawa emerytalne zaproponowano 15.000 zł nagrody. Z tego programu skorzystało 57 bardzo doświadczonych nauczycieli, którzy pracowali nawet po 40 lat.

2. Doprowadzono do sprawiedliwego podziału nadgodzin we wszystkich szkołach, aby nie dopuścić do sytuacji, w której jeden nauczyciel miał prawie 2 etaty, a drugi tracił pracę. Z tego tytułu uratowanych zostało 66 etatów.

3. Kolejnym elementem była skuteczna promocja i zachęcenie rodziców do posłania dzieci 6-letnich do I klas. Dzięki niej w Elblągu do klas I poszło 27% dzieci 6-letnich.  W kraju średnia ta wynosi 20%, w Elblągu 27%. Te 7% to kolejnych 10 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

4. Kolejnym działaniem było uzupełnianie etatów. Po raz pierwszy w porozumieniu z dyrektorami szkół, ale poprzez koordynację Departamentu Edukacji i Sportu wykorzystano w takim zakresie  możliwość uzupełniania etatów. Z tego rozwiązania skorzystało 24 nauczycieli. 48 natomiast wyraziło zgodę na zmniejszenie zatrudnienia i wynagrodzenia. Pozwoliło to na zachowanie kolejnych 43 etatów.

- „Jak Państwo widzą niebezpieczeństwo bardzo dużych zwolnień było bardzo realne, jednak udało nam się zminimalizować to zagrożenie. Chciałbym podziękować Pani Sowickiej i doradcy Piotrowi Żuchowskiemu, a także dyrektorom szkół za współpracę w tym zakresie. Bez ich dobrej woli nie udałoby nam się tego osiągnąć. Dodam jednocześnie, że podjęte działania nie dotyczą jedynie nauczycieli. Po raz pierwszy od wielu lat zostały przyznane podwyżki oraz wprowadzony program emerytalny wśród pracowników administracji w placówkach oświatowych. Te działania są jeszcze w toku, ale już dziś mamy 51 zgłoszeń do programu emerytalnego. Pracujemy również nad szkolnictwem zawodowym. Kompleksowe rozwiązania w tej kwestii zaprezentujemy Państwu w październiku. Dziś mogę z całą stanowczością powiedzieć, że zapanowaliśmy nad oświatą w naszym mieście. I to zapanowaliśmy nad tym jednym z najważniejszych problemów w sposób mądry i uporządkowany” – reasumował Witold Wróblewski.

Prezydent stanowczo podkreślił również, że wszystkie zmiany nie odbywają się kosztem uczniów. W dalszym ciągu uczniowie korzystać będą z różnorodnych zajęć dodatkowych. Planowanych jest ponad 6600 godzin zajęć dodatkowych tygodniowo, w tym między innymi: zajęcia sportowe, koła zainteresowań, czy zajęcia ze specjalistami.