Cyberprzemoc - poradnik

"Przemoc rówieśnicza z użyciem mediów elektronicznych stała się w ostatnich latach poważną kwestią społeczną. Wyniki badań pokazują, że przemocy w sieci doświadcza ponad połowa dzieci w Polsce!". Tak piszą we wstępie autorzy publikacji Jak reagować na CYBERPRZEMOC. Poradnik dla szkół, która opracowana została w ramach programu "Dziecko w Sieci". Zachęcamy wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli do zapoznania się z nim.

JAK REAGOWAĆ NA CYBERPRZEMOC. PORANIK DLA SZKÓŁ