„Tożsamość młodzieży” – inspiracje Jana Pawła II dla współczesności

konferencja

konferencja - konferencja


Młodzież szkół średnich, studenci oraz wykładowcy akademiccy 12 maja br. uczestniczyli w zorganizowanej przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu, Elbląską Uczelnię Humanistyczno-Ekonomiczną i Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej XI Międzyuczelnianej Konferencji Naukowej „Inspiracje Jana Pawła II dla współczesności”. Tegoroczne hasło „Tożsamość młodzieży”, nawiązywało do zbliżających się ŚDM w Krakowie i spotkania z papieżem Franciszkiem.

W konferencji organizowanej tym razem w auli Seminarium Duchownego, wzięli udział wszyscy patroni honorowi tego wydarzenia: biskup elbląski dr Jacek Jezierski, wicewojewoda warmińsko-mazurski Sławomir Sadowski, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, starosta elbląski Maciej Romanowski i prezydent Elbląga Witold Wróblewski.

W gronie prelegentów znaleźli się wykładowcy miejscowych uczelni wyższych oraz zaproszeni goście. Ks. prof. Jan Kochel z Uniwersytetu Opolskiego mówił o „Wychowaniu do pięknej miłości”. Zagadnienie „Tożsamość miłości i odpowiedzialności: perspektywa związków partnerskich i małżeńskich” podjął w swoim wystąpieniu prof. Mieczysław Plopa z Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej. O „Papieskich wartościach w Sieci zaplątanych” przypomniała dr hab. Monika Przybysz prof. UKSW, a prof. Mieczysław Patalon z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu podjął temat „Wielokulturowość a tożsamość młodego człowieka”. Wykład dr. hab. Jana Papieża, prof. PWSZ w Elblągu przedstawiła, pod nieobecność prelegenta, dr Irena Sorokosz, prorektor PWSZ w Elblągu. Moderatorami spotkania byli: ks. dr hab. Stefan Ewertowski prof. UWM Olsztyn i ks. dr Andrzej Kilanowski z WSD w Elblągu.

Na zakończenie konferencji odbyła się debata oksfordzka pt.: „Polacy powinni być bardziej tolerancyjni”. W czasie dyskusji, alumni Elbląskiego Seminarium Duchownego bronili tezy, że Polacy powinni być bardziej tolerancyjni, zaś uczniowie III LO im. Jana Pawła II w Elblągu, wskazywali że Polacy są wystarczająco tolerancyjni. Publiczność zadecydowała, że zmagania wygrali licealiści. Konferencję podsumował ks. dr Grzegorz Puchalski: - Jan Paweł II nigdy nie przemawiał do młodzieży, ale prowadził z nią dialog, rozmowę, w której wyrażał samego siebie, swoją wiarę oraz służbę najwyższym wartościom. Wielokrotnie patrząc w oczy młodym ludziom, odkładał na bok wcześniej przygotowane przemówienie. Mówił z serca do serca – przypomniał rektor WSD w Elblągu.
Patronat medialny nad konferencją objęli: Telewizja Elbląska, Dziennik Elbląski, Elbląska Gazeta Internetowa PortEl.pl oraz Tygodnik katolicki Gość niedzielny, redakcja w Elblągu.

W konferencji uczestniczyło około 200 osób.

konferencja

konferencja - konferencja

konferencja

konferencja - konferencja

konferencja

konferencja - konferencja

konferencja

konferencja - konferencja

konferencja

konferencja - konferencja

konferencja

konferencja - konferencja

konferencja

konferencja - konferencja